Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Nedgang i kriminaliteten i Norge

25.07.2017 | Redaksjonen

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og politiet viser en positiv utvikling når det gjelder kriminalitet i Norge. Når det gjelder vinningslovbrudd og rusmiddellovbrudd er nedgangen markant. De siste årene har ungdom blitt stadig mer lovlydige, mens trenden er motsatt blant godt voksne og eldre.

I følge SSB ble det anmeldt 336 500 lovbrudd i Norge i 2016. Det er 4,3 prosent færre enn året før, og hele 9,6 prosent færre enn i 2014. Tar man høyde for befolkningsveksten, er nivået av anmeldte lovbrudd i 2016 det klart laveste som er registrert i de 24 årene SSB har hatt med denne typen statistikk. Den største nedgangen ser man i anmeldte eiendomstyveri[1], hvor det er en halvering fra 2003. De siste to årene har det også vært en betydelig nedgang i anmeldte rusmiddellovbrudd[2]. Av de til sammen 50 300 anmeldte rusmiddellovbruddene i 2016 var mer enn syv av ti narkotikalovbrudd, mens de 9 900 anmeldelsene av ruspåvirket kjøring utgjorde nesten en femdel. I tillegg ble det anmeldt 1 800 dopinglovbrudd. 

Dessverre registreres det en økning i voldslovbrudd. I følge SSB ble det i 2016 registrert nærmere 35 000 tilfeller av vold og mishandling, hvorav 3450 var tilfeller av mishandling i nære relasjoner.

Det ser ut til at den positive trenden med nedgang i antall lovbrudd fortsetter. Kriminalitetsstatistikken fra politiet for første halvår av 2017 viser nedgang på 6,4 prosent i forhold til samme periode i 2016, og en nedgang på 17,9 prosent i forhold til 2013. I følget politiet skyldes reduksjonen først og fremst nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd. Vinningslovbrudd og trafikklovbrudd er de klart største kriminalitetstypene når det gjelder antall anmeldelser, men det er flest trafikklovbrudd og narkotikalovbrudd som blir oppklart.

En utfordring politiet står ovenfor, er at deler av kriminelle handlinger flytter over til internett. «Cyberkrim er en stor utfordring for det norske samfunnet. Nordmenn kan oppleve å få tømt bankkontoen sin på nett av en person som sitter på andre siden av jordkloden. Vi vet også at nette brukes til å bestille narkotika og andre ulovlige rusmidler. Få saker er anmeldt, men vi tror mørketallene er store. Her har politiet et forbedringspotensiale i å forebygge og bekjempe denne type kriminalitet», sier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet i et intervju på politiet.no.

Det kan ifølge politiet være mange årsaker til observerte endringer i antall anmeldelser. Det kan handle om endringer i antall lovbrudd, for eksempel som følge av forebyggende tiltak, endrede forsikringsvilkår, økte bøtesatser/straffer, økt oppdagelsesrisiko eller som følge av økte levekår. Samtidig kan det være endringer knyttet til anmeldelsestilbøylighet. Det er store forskjeller på anmeldelsesgraden for ulike kriminalitetstyper, og det kan være ulike årsaker til at fornærmede velger å ikke anmelde et straffbart forhold.

Kilde: forskning.no

Kilde: forskning.no

I en artikkel på forskning.no har man sett på kriminalitetsutviklingen relatert til alder. Her har det skjedd en forskyvning av lovbrudd fra yngre mot eldre. Dagens ungdommer begår langt færre voldsforbrytelser og tyverier enn det generasjoner med ungdommer har gjort før. Aller størst er nedgangen blant unge under 18 år, hvor det er en reduksjon på over 40 prosent fra 2002 til 2015. Pilen peker motsatt vei når det gjelder voksne over 50 år, hvor det har vært en økning på over 75 prosent. Noen av forklaringene til økt kriminalitet blant godt voksne og eldre er at det er blitt flere av dem i samfunnet. Samtidig ser man at flere over 50 år velger å kjøre i ruspåvirket tilstand.

Les hele artikkelen >> forskning.no

Her finner du kriminalitetsstatistikken for 2016 >> ssb.no[1] Eiendomstyveri består av lovbruddstypene: a) tyveri i alt (inndelt etter tre nivåer av grovhet og Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy) b) annen bruk og besittelse av andres eiendel (ssb.no)

[2] Rusmiddellovbrudd består av lovbruddstypene: narkotikalovbrudd, doping, ruspåvirket kjøring, alkoholovertredelser, annet eller uspesifisert rusmiddelbrudd.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)