Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Ny veileder om arbeidsliv og rus

07.12.2015 | Redaksjonen

Hvordan kan arbeidslivet forebygge og håndtere problematisk rusmiddelbruk og spill? Akan kompetansesenter har nylig gitt ut en veileder i rusforebygging, hvor målgruppen er ledere og ansatte i norske virksomheter.

Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rus- og avhengighetsproblematikk. Det er her man finner størstedelen av den voksne befolkningen. I tillegg finnes det et rammeverk som beskriver klare roller, regler og normer gjennom arbeidsmiljølov og partssamarbeid. Arbeidsmiljøloven skal sikre et godt og helsefremmende arbeidsmiljø, og gi trygghet i ansettelsesforholdet. Selve arbeidstilknytningen er for mange en sterk motivasjon til forandring. Arbeidsplassen kan bidra til større åpenhet om et tabubelagt og vanskelig tema, slik at de kan fange opp rus- og spillproblematikk så tidlig som mulig, og følge opp de som trenger hjelp med å håndtere et problem.

Oppdrag, kurs og henvendelser til Akans veiledningstelefon bekrefter at rusforebygging er et etterspurt tema. Veilederen gir en grundig beskrivelse av hvordan små og store virksomheter kan jobbe med forebygging og hånd­tering av rus- og spillproblematikk etter Akan-modellen. Innholdet bygger på erfaringer Akan kompetansesenter har tilegnet seg gjennom daglig dialog med bedrifter, og den forskning som er publisert om temaet både nasjonalt og internasjonalt.

«I den nye veilederen legger vi større vekt på å beskrive at den enkelte bedrift selv må diskutere sine holdninger til hva som er akseptabel bruk av rusmidler og spill, og hva som er uakseptabel bruk. Disse grensene vil se forskjellige ut ifra størrelse, bransje, intern kultur, verdier og arbeidsoppgaver som utføres der», forteller Camilla Lynne Bakkeng, seniorrådgiver og fagansvarlig på akanblogg.no

Veilederen presenterer ulike tema, og starter med en innføring i omfang og konsekvenser av rusproblemer i norsk arbeidsliv. Deretter beskrives fore­byggende arbeid og tiltak på tre nivåer. Penge- og dataspill har også fått en sentral plass i veilederen.

Det å være pårørende til noen som har et rusmiddel- eller spillproblem kan også påvirke arbeidssituasjonen. Dette er et tema som er ivaretatt i den nye veilederen. Videre presenteres det eksempler på policyer, og forslag til maler for advarsler og individuelle Akan-avtaler.  På slutten kan man finne en oversikt over aktuelle lover og forskrifter, samt anbefalt litteratur.

Det understrekes at eksempler og ideer fra veilederen må tilpasses lokale forhold i den enkelte virksomhet og den enkelte arbeidssituasjon. Akan-modellen passer i alle virksomheter og bransjer så lenge den tilpasses virksomhetens størrelse, art, oppgaver og kultur. Alle som har et ansvar og engasjement i helsefremmende arbeid, ivaretakende arbeidsmiljø og sikker drift kan ha nytte av innholdet i denne Veilederen.

Veilederen har vært utarbeidet i dialog med SIRUS, NHO og LO, og finnes kun i nettformat. Det gir Akan muligheten til å oppdatere den jevnlig med ny kunnskap og nye verktøy. Veilederen er et levende dokument som vil gjennomgås og revideres med jevne mellomrom.

 

Se veilederen >> Veileder i Akan-modellen

For mer informasjon om arbeidsliv og rus >> akan.no

Sjekk også ut nettsiden alor.no. Alor er et nettverk for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv. Dette er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte relevante problemstillinger.

Les mer om tema arbeidsliv og rus på forebygging.no >> Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging – hva er nytt? (artikkel 2014) av Kjetil Frøyland, Du er ikke helt integrert før du drikker! Alkoholkulturer i arbeidslivet sett med minoritetsansattes blikk (artikkel 2013) av Ida Kahlbom og Arbeidstakeres alkoholbruk og konsekvenser for arbeidslivet (filmopptak fra konferanse 2015)av Inger Synnøve Moan

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)