Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Økende psykiske helseproblemer hos unge i Norden

27.01.2017 | Redaksjonen

Nordens välfärdscenter avslutter i disse dager et flerårig prosjekt vedrørende ungdommer med psykiske helseproblemer. For å bedre velferden for de unge, presenteres fire konkrete anbefalinger til politikerne i Norden. 

Nordens välfärdscenter er en institusjon under Nordisk ministerråd. De avslutter i disse dager prosjektet Unge inn i Norden- psykisk helse, arbeid og utdanning, som har hatt fokus på unge i Norden i aldersgruppen 16-29 år. Formålet har vært å inspirere og konkretisere, for beslutningstakere, hva man bør investere i for å forbedre velferden til de unge i de nordiske landene.

I følge forskerne er mellom 6-12 prosent av unge mellom 16 og 24 år i Europa i risiko for langvarig utenforskap. Denne heterogene gruppen omtales i EU-sammenheng for NEET (Not in Employment, Education or Training). Unge som havner i NEET-statistikken har ofte sammensatte utfordringer. Det kan handle om ikke fullført skole, depresjoner, rusmisbruk, problematiske hjemmeforhold og mye annet. I tillegg til denne gruppen, er det en økende andel unge mennesker som havner i trygdesystemet på grunn av psykiske helseproblemer.

I følge prosjektet representerer de økende psykiske helseproblemene blant unge en av de største folkehelseutfordringene i våre nordiske samfunn. De mener det er nødvendig med generelle ungdomspolitiske investeringer innen alle sektorer i samfunnet i alle de nordiske landene. Prosjektet understreker behovet for spesifikke satsinger, for individer og grupper, som risikerer langvarig utenforskap eller dårlig psykisk helse. Vi har aldri hatt så velutdannede og kompetente unge som vi har i Norden i dag. Samtidig oppgir stadig flere unge at de har dårlig psykisk helse. Det er altfor mange unge som på grunn av ulike faktorer, risikerer å havne i sårbare situasjoner.

I arbeidet med denne heterogene gruppen er det viktig at vi har både fleksibilitet og kompetanse innen velferdssektoren. Da kan vi raskt avgjøre hvem som har behov for støtte og hvordan det bør se utNoen unge har behov for omfattende innsats og langsiktig oppfølging, mens andre kanskje bare trenger tilgang til det riktige nettverket eller annen type kortvarige innsatser. Det sier Lidija Kolouh-Söderlund, ansvarlig prosjektleder på Nordens välfärdscenter, i en pressenmelding.

De fire konkrete anbefalingene til politikerne i Norden er;

  1. Skape bedre forutsetninger for tverrfaglig samarbeid. I dag havner mange mellom stolene når samfunnet og organisasjoner skal samarbeide. En løsning er å gi myndigheter felles oppdrag.
  2. Skape forutsetninger for virksomheter som kan tilby tidlig og lett tilgjengelig innsats. Støtten bør fokuseres utfra individets behov. Det er nødvendig med støttevirksomhet for unge som sliter psykisk, men som ikke er tilstrekkelig syke for å få hjelp innen helsevesenet.
  3. Styrke og bygge ut førstelinjevirksomhet. Flere virksomheter, for eksempel skole og sosialtjeneste, trenger en førstelinjefunksjon. I førstelinjeoppdraget inngår identifisering av ulike former for problematikk, gjøre enkle utredninger og gi støtte ved enklere former for problemer og tilstander.
  4. Investere i helsefremmende innsats i grunnskolen og på videregående skole. Avsluttet skolegang er den enkeltstående sterkeste beskyttelsesfaktoren for alle unge – derfor må alternativ utdanning sikres på alle nivåer. Alle grunnskoler og videregående skoler bør også kunne tilby en åpen og utvidet skolehelsetjeneste.

I tillegg til disse anbefalingene resulterte prosjektet i seks filmer om psykiske helseproblemer. Det er også publisert flere prosjektrapporter, for eksempel Når noen må ta regien - Om unge med psykiske helseproblemer: utfordringer, tiltak og samhandling på Island, Færøyene og i Norge og Mental health among youth in Norway

Les rapporten >> Anbefalinger: Unge inn i Norden - psykisk helse, arbeid, utdanning

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med prosjektlederen >> lidija.k-soderlund@nordicwelfare.org

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)