Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Økning i antall gravide som bruker snus før og i svangerskapet

19.09.2016 | Redaksjonen

Studier fra Sverige og Norge viser at bruk av snus under graviditet kan ha uheldige virkninger i svangerskapet og på det nyfødte barnet. Helsemyndighetene anbefaler gravide til å holde seg unna all bruk av tobakk, også snus.  Til tross for advarsler viser en studie fra Sørlandet sykehus at det har vært en økende bruk av snus hos gravide kvinner de siste årene. 

Studien som er publisert i Tidsskriftet for den norske legeforening, baserer seg på data fra 10 583 kvinner som fødte på sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord i perioden 2012-2014.  Data ble hentet ut fra elektronisk fødejournal ved Sørlandet sykehus.

Ellen Rygh, Frode Gallefoss og Harald Reiso ønsket å undersøke tendenser i bruk av snus og røyketobakk hos kvinner som fødte. Siden de antok at snus blir ansett som mindre farlig enn røyketobakk, var hypotesen at andelen som sluttet med snus ville være lavere enn andelen som sluttet å røyke i løpet av svangerskapet. Bakgrunnen for studien er at det er lite fokus på snusbruk under graviditet, samtidig som det er en trend med økt snusbruk blant unge jenter. De siste ti årene er salget av snus tredoblet i Norge. Økningen har vært særlig stor blant unge kvinner.

Resultatene fra studien i Agderfylkene viser at selv om man i perioden 2012-2014 så en nedgang i antall røykere blant de fødende, var det fremdeles røyken som dominerte. I 2012 til 2014 gikk andelen som røykte ned fra 19,9 prosent til 18,6 prosent. Andelen røykere var spesielt høy i aldersgruppen 16-24 år, der 22 prosent røykte i første trimester og 15 prosent i tredje trimester. Sammenhengen med andre negative svangerskapsfaktorer, som sosioøkonomiske kjennetegn og livsstilskarakteristika, var som ventet. Studien viste altså en tydelig nedgang i tobakksbruken frem mot fødselen.

 (Hentet fra originalartikkel, figur 1)

I 2012 brukte 3,6 prosent av de fødende snus før svangerskapet, og i 2014 hadde andelen økt til 6,8 prosent. 29 prosent av de som brukte snus før graviditeten, fortsatte med dette gjennom svangerskapet. 42 prosent av røykerne fortsatte å røyke gjennom svangerskapet. Snusbruk var mest utbredt blant dem mellom 16-24 år, hvor 12 prosent brukte snus før graviditeten, og fem prosent i slutten av svangerskapet. Den sosioøkonomiske gradienten var langt fra så tydelig som hos røykerne.

I motsetning til forskernes hypotese var det en betydelig større andel som la bort snusen mot slutten av svangerskapet enn andelen som sluttet å røyke. Fødselsvekten var signifikant lavere hos barna til dem som røykte i siste trimester, mens det var ingen tilsvarende effekt av snusbruk. 

Helsemyndighetene advarer gravide om å holde seg unna all bruk av tobakk, også snus, i svangerskapet. På helsenorge.no kan du lese om helseskader ved bruk av tobakksrøyking og snus.

 

Les artikkelen >> Bruk av snus og røyketobakk hos gravide i Agder

Les kommentar som er publisert i forbindelse med artikkelen >> Bør gravide avstå fra enhver bruk av nikotin?

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)