Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Overgang fra barnehage til skole

08.08.2017 | Redaksjonen

August er en spennende måned for både barn, foreldre og kommende 1.klasselærere. Hvordan skape en best mulig overgang fra barnehage til skole, slik at alle involverte parter får en best mulig skolestart? Kunnskapsdepartementet har tidligere utarbeidet en veileder om dette tema, og foreslår nå en samarbeidsplikt for å sikre gode overganger når barn går fra barnehage til skole og SFO.

For mange barn er overgangen fra en barnehage der man har lært gjennom praktisk-estetisk tilnærming og lek, til en skolehverdag, stor. Å oppleve sammenheng mellom barnehage og skole, og være trygg i overgangsfasen, gir et godt grunnlag for det videre opplæringsløpet.

I følge Kunnskapsdepartementet viser undersøkelser at en av fire barnehager ikke har rutiner som sikrer barna en god overgang. Både en ny OECD-rapport og departementets egen gjennomgang av regelverket viser at barn i dag ikke er tilstrekkelig sikret en god overgang. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor en samarbeidsplikt for å sikre gode overganger når barn går fra barnehage til skole og SFO.

– Barn og foreldre skal oppleve overgangen som trygg og god. Det er viktig at skolen er forberedt på det barna har med seg, for å sikre tidlig innsats. Hvis et barn for eksempel har fått særlig tilrettelegging i barnehagen, vil det være en fordel at skolen vet om dette helt fra første skoledag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding

Regjeringen foreslår at kommunene får plikt til å samordne samarbeidet mellom skolene og barnehagene, og utarbeide lokale planer for å sikre en god overgang. Det skal tas særlig hensyn til barn med særlige behov, og kommunene kan lage rutiner for informasjonsoverføring fra barnehage til skole forutsatt samtykke fra foreldrene. Også friskolene skal utarbeide en plan for overgangen til sin skole. Dette forslaget er nå sendt ut på høring, med frist 13.oktober 2017. 

Kunnskapsdepartementet utarbeidet i fjor en veileder, som skal styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en god overgang for barn når de begynner på skolen. Veilederen skal først og fremst gi retningslinjer og anbefalinger i arbeidet, klargjøre gjeldende bestemmelser på feltet og vise gode måter å følge opp disse bestemmelsene på. Foreldre og foresatte skal være aktive parter i samarbeidet, og arbeidet skal skje i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Veilederen er bygd opp i tre deler og inneholder:

  • Rammebetingelser for samarbeid og sammenheng, herunder regelverk og ulike læringskulturer.
  • Forutsetninger for god sammenheng og gode overganger for barnet.
  • Anbefalinger om tilrettelegging av samarbeid og beskrivelse av de ulike aktørenes roller.

Les veilederen >> Fra eldst til yngst - samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)