Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Psykiske problemer kan være en sentral faktor for at mange ikke fullfører skolen

09.03.2016 | Redaksjonen

Idunn Brekke og Liza Reisel har tatt utgangspunkt i helseundersøkelsen i Oslo (Unghubro) og koblet den sammen med utdanningsregisteret og fødselsregisteret. Intensjonen med studien var å finne ut hvilke risikofaktorer som øker sannsynligheten for at elever faller fra videregående skole.

I et intervju på forskning.no sier forskerne at mental helse står frem som en helt avgjørende faktor. Dårlig mental helse ser ut til å være en viktig forklaring på hvorfor mange elever faller fra, og det er uavhengig om eleven kommer fra en rik familie eller familie med lav inntekt. Når man skal forklare frafall fra skolen viser forskning at noen faktorer er viktigere for barn av lavinntektsfamilier, mens andre faktorer er viktigere for barn av rikere familier. For elever som kommer fra lavinntektsfamilier er det spesielt skolefravær på grunn av smerte og mistrivsel i klassen som gjør at de slutterElever fra bedrestilte familier, derimot, er det spesielt forhold til familien og venner som ser ut til å være viktige faktorer for om de fullfører skolen eller ikke.

En annen risikofaktor som kom frem i denne studien, var en sterk sammenheng mellom å røyke og droppe ut av skolen. Forskerne vet ikke hvorfor det er slik, men det er noe ved den gruppen som røyker til hverdags, som gjør at de har høyere frafall – uavhengig av sosial bakgrunn. Røyking har faktisk en større betydning for fraværet enn dårlige karakterer. Men forskerne understreker i intervjuet på forskning.no at det sannsynligvis ikke er røyking i seg selv som fører til frafall i skolen. 

Nærmere 30 prosent av norske elever fullfører ikke videregående skole, og tallene har vært stabile over flere år. Mye har vært gjort for å redusere frafallet – uten å lykkes. Kunnskapsdepartementet i samarbeid med fylkeskommunene arbeider kontinuerlig for å få flere til å gjennomføre videregående opplæring. Dette har blant annet resultert i satsningen Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring.  

Målet er å utvikle, formidle og implementere effektive tiltak som forebygger frafall og tilbakefører ungdom som har sluttet på skolen. Målgruppen er elever som står i fare for ikke å gjennomføre videregående opplæring, og ungdom mellom 15 og 21 år som står utenfor opplæring og arbeid.

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring inneholder nasjonale, regionale og lokale tiltak. Et godt kunnskapsgrunnlag vil være viktig i arbeidet for å identifisere hvilke tiltak som har effekt. Flere forskningsmiljøer i Norge har derfor fått økonomisk støtte gjennom dette prosjektet, blant annet for å evaluere ulike tiltak og finne løsninger på hvordan skoler bør arbeide systematisk med frafall.

 

 

Les sammendrag og få tilgang til artikkelen >> Scandinavian Journal of Educational Research

Les også artikkelen >> Health and educational success in adolescents: a longitudinal study

 

For å lese mer om tema, gå til artikler og kronikker publisert på forebygging.no >> Mange som faller fra i videregående utdanning, kommer i jobb (av Idunn Brekke 2015), Unge utenfor har falt mellom flere stoler (av Solveig Osborg Ose 2015) og Fråvere og fråfall i skulen (av Reidar Dale 2014)

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)