Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

RusOFF – råd om håndtering av rusbruk knyttet til arbeidslivet

18.09.2017 | Redaksjonen

Helsedirektoratet har utviklet guiden RusOFF, som skal gi veiledning om hvordan ledere kan utvikle og følge opp rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Rådene er spesielt tilpasset offentlig sektor, men er også relevant for andre arbeidsplasser.

Mange arbeidsgivere synes det er vanskelig å håndtere tema rus knyttet til arbeidslivet. Det kan handle om hvor mye alkohol man skal tilby og akseptere i jobbsammenheng, hvordan man skal følge opp ansatte som sliter med rus,  eller hvordan man kan jobbe forebyggende med å få på plass en ruspolicy.

Camilla Bakkeng, fagansvarlig i Akan kompetansesenter, mener at et av de største problemene knyttet til å håndtere mistanke om rusproblemer er at lederne venter for lenge.  «Hvis vi skal vente til vi er 100 prosent sikre på at det handler om rus- eller spillproblematikk, eller som mange gjør, venter til vedkommende selv erkjenner å ha et problem, så går det altfor lang tid. Ledere må få opplæring i å ta samtaler som de kanskje gruer seg for, eller som de synes er vanskelige. De må samtidig lære å redusere ambisjonene for hva de skal oppnå med samtalen. Det viktigste er å snakke med folk og komme i dialog for å signalisere at man ser medarbeiderne sine», sier Bakkeng i et intervju til infotjenester.no.

I følge Helsedirektoratet og Akan kompetansesenter er det å utarbeide en ruspolicy på arbeidsplassen, og gjøre den kjent for de ansatte, et effektivt verktøy for å forebygge rusmiddelmisbruk blant arbeidstakere. Det kan blant annet bidra til trygge og inkluderende arbeidsmiljø, styrking av virksomhetens omdømme, og forebygge rusmiddelproblemer blant ansatte. Ved å ha slike retningslinjer vil man kunne forebygge sykefravær og nedsatt yteevne på jobb grunnet rusmiddelbruk. Når man skal utarbeide en ruspolicy er det viktig at den ikke blir mer omfattende enn nødvendig.  En ruspolicy bør også inneholde informasjon om hvordan eventuelle brudd skal håndteres, og hvem som skal håndtere det.

RusOFF viser hvordan man kan etablere, utforme og implementere en rusmiddelpolicy tilpasset arbeidsplassen, fordelt på seks punkter:

  1. Kartlegge risiko og behov på arbeidsplassen
  2. Hva bør policyen omfatte?
  3. Hvordan forankre og organisere arbeidet
  4. Følge opp arbeidet gjennom HMS-rutiner
  5. Samarbeid med eksterne aktører
  6. Aktuelle nettsider og referanser

RusOFF er utviklet i tett samarbeid med en referansegruppe bestående av partene i arbeidslivet, statlige arbeidslivsaktører, relevante kompetansemiljøer og forskere.

Gå til >> RusOFF-rådene

Les mer om arbeidsliv og rus >> akan.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)