Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Rusforebyggende arbeid i arbeidslivet- ny kampanje fra Helsedirektoratet

31.01.2018 | Redaksjonen

For tiden pågår en kampanje, hvor målet er at flere arbeidsplasser skal sette forebygging av risikofylt rusmiddelbruk blant arbeidstakere på agendaen. Kampanjen består blant annet av filmer, materiell og råd om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Det er også laget en egen nettside rusoff.no.

Helsedirektoratet har, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), utviklet rusforebyggende råd for offentlig sektor (RusOff), som ett av tiltakene for oppfølging av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 – 2020). RusOff er utviklet i tett samarbeid med en referansegruppe bestående av partene i arbeidslivet, statlige arbeidslivsaktører, relevante kompetansemiljøer og forskere.

I følge Hdir er en rusmiddelpolicy et effektivt verktøy for å forebygge risikofylt rusmiddelbruk blant arbeidstakere, noe som kan bidra til:

 • Sikkerhet og kvalitet i tjenester og tilbud til befolkningen.
 • Trygge og inkluderende arbeidsmiljøer.
 • Styrking av virksomhetens omdømme.
 • Reduksjon i sykefravær og nedsatt yteevne på jobb grunnet rusmiddelbruk.
 • Forebygging av rusmiddelproblemer blant ansatte.
 • Forebygging av utstøting gjennom å fange opp ansatte med risikofylt rusmiddelbruk før det utvikler seg til et problem.

RusOFF viser hvordan man kan etablere, utforme og implementere en rusmiddelpolicy tilpasset arbeidsplassen, fordelt på seks punkter:

 1. Kartlegge risiko og behov på arbeidsplassen
 2. Hva bør policyen omfatte?
 3. Hvordan forankre og organisere arbeidet
 4. Følge opp arbeidet gjennom HMS-rutiner
 5. Samarbeid med eksterne aktører
 6. Aktuelle nettsider og referanser 

I forbindelse med kampanjen har Helsedirektoratet utarbeidet egne filmer og materiell som kan brukes. Et forslag til hvordan du kan informere medarbeiderne, og et spørreskjema som kan bidra til å få i gang diskusjon er også tilgjengelig på rusoff.no.

I kjølvannet av #Me too-kampanjen har norsk politikk, kultur og arbeidsliv fått øynene opp for at utbredt bruk av alkohol i ulike settinger kan være en årsak til seksuell trakassering. Det å snakke om alkoholkultur på arbeidsplassen har blitt aktualisert. Nylig skrev Camilla Lynne Bakkeng, fagleder ved Akan kompetansesenter, et blogginnlegg om at seksuell trakassering ikke bare handler om hvem som tar barregninga, men mer om kultur og holdninger på arbeidsplassen. Du kan lese blogginnlegget HER 

Les mer om RusOff-rådene >> helsedirektoratet.no 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)