Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Rustrender i Oslo, Bergen og Trondheim

15.02.2019 | Redaksjonen

Det har vært gjennomført Føre Var-kartlegging I Bergen i mange år, noe som har bidratt til kunnskap om utviklingen av rustrender og konsekvenser av rusmiddelbruk lokalt. Når Føre Var nå også er i gang i Oslo og Trondheim, gir det nye muligheter for nasjonale analyser og rapportering.

Føre Var har som målsetting å identifisere, overvåke og rapportere trender i tilgjengelighet og bruk av rusmidler Det er de regionale kompetansesentre på rusfeltet (KoRus) som gjennomfører Føre Var- kartleggingen. I tett samarbeid med ulike instanser og enkeltpersoner er det mulig å innhente lokale data om rusmidler. På bakgrunn av disse opplysningene utarbeides en rapport som distribueres bredt til ulike instanser og personer som arbeider med rusproblematikk. Føre Var-rapporten er derfor tidligere ute og formidler siste nytt, enn mange andre mer tradisjonelle rapporteringssystemer. Med en felles forståelse av rusmiddelbruk og rusutvikling gis en unik mulighet til å anvende kunnskapen i planlegging, utvikling og iverksetting av lokale tiltak. Sammen med andre kunnskapskilder bidrar den også til oversiktsbildet i folkehelsearbeidet.

Føre Var-rapporten er basert på kvalitative og kvantitative rusrelaterte kilder. Ser man Oslo, Bergen og Trondheim under ett finnes det både likhetstrekk og forskjeller i rusmiddelbruk og rusutvikling.

Trendene for bruk av cannabis i Bergen er relativt stabile. I Trondheim registreres det en økning i bruk og tilgjengelighet siden forrige halvår. Det ser også ut til å være en større åpenhet omkring bruk og mer åpenlys bruk. I Oslo meldes det om markant økning i bruk av cannabis. Oslo-rapporten viser at den generelle rusutviklingen kan tyde på at cannabis har blitt normalisert, særlig bruk i det offentlige rom og blant yngre brukere. Mange av respondentene kjenner til at rusmidler blir kjøpt på internett.

I Oslo meldes det om sterk økning i bruk og tilgjengelighet av MDMA. Økning i bruk av ecstasy/MDMA gjelder også for Trondheim, og det rapporteres om god tilgjengelighet. MDMA blir brukt av flere unge eller yngre enn tidligere, samt at bruken er blitt mer åpenlys og normalisert. Langtidstrenden i Bergen for Ecstasy/MDMA var stabil fra 2002 til 2014, mens trenden de fire siste årene har vært økende. I halvårsperioden april – september 2018 var bruk og interesse stabil, mens det var sterk nedgang i tilgjengelighet av ecstasy/MDMA.

Rapporten fra Trondheim løfter frem at det er en økning i bruk av kokain. I trendpanelet rapporteres det om økning, særlig i tilknytning til uteliv, og ofte i kombinasjon med alkohol. Det ser ut til at bruken av anabole virkestoffer har hatt en liten nedgang, men at det er sterk økning i tilgjengelighet.

I Bergen registreres en økning i interesse for og bruk av GHB/GBL, samtidig som tilgjengeligheten viser en svak nedgang. Når det gjelder  LSD vises en sterk nedgang i tilgjengelighet, en svak nedgang i bruk mens interessen for stoffet er stabil.

Rapporten fra Oslo viser til en sterk nedgang i bruk og tilgang til Ritalin/Dexedrine. Når det gjelder kombinasjon av rusmidler fremstår det som at alt kombineres med alkohol. Fra det tunge, åpne rusmiljøet i Oslo blir det beskrevet at det er nye unge voksne som oppholder seg der. Det kommer også frem at det er mer våpen i omløp. Det er dessuten mange nye som ønsker å etablere seg som selgere der, og det er et mindre hierarkisk miljø. 

Mer informasjon om de ulike rusmidlene og funnene finner du i rapportene fra de tre byene, som nylig er publisert >> Føre Var Oslo 2018Føre Var Bergen 02/2018 og Føre Var Trondheim

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)