Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Sammenheng mellom rusbruk og skoleprestasjoner

21.07.2017 | Redaksjonen

En ny norsk studie viser en klar sammenheng mellom rusbruk og dårlige skoleprestasjoner. Forskerne mener skolene må satse mer på forebygging, slik at de tidlig kan legge til rette for å hjelpe ungdom i risiko fra å utvikle problematisk bruk av alkohol- eller narkotika.

Studien er basert på data fra ung@hordaland-undersøkelsen og offisielle skoleregisterdata. Nesten 8000 ungdommer fra Hordaland, i alderen 16-19 år, deltok i studien.

Resultatene fra denne studien viser at bruk av alkohol og illegale rusmidler har sammenheng både med karakterer og skolefravær, også når ungdommene ikke har samtidige psykiske problemer. Disse sammenhengene gjelder på tvers av kjønn, og uavhengig av hvilket sosialt lag ungdommene kommer ifra.

At det er en sammenheng mellom rusbruk og skoleprestasjoner er noe man kan forvente. Denne studien bekrefter denne sammenhengen, og viser samtidig at desto flere tegn det er på at ungdommen har rusproblemer, jo sterkere er sammenhengen med dårlige karakterer og høyt fravær. 

– Dette illustrerer godt at det å bruke rusmidler i seg selv kan ha negativ innvirkning på skolefungering, og ikke bare for de ungdommene som strever psykisk eller som har en lav sosioøkonomisk status, sier Ove Heradstveit i et intervju på nrk.no. Han er en av forskerne bak studien, som sammen med Jens C. Skogen, Jørn Hetland og Mari Hysing har publisert en artikkel i tidsskriftet Frontiers in Psychology.

Siden resultatene tyder på at problemer med alkohol og narkotika er sentrale faktorer i skolerelaterte vansker, mener forskerne det er behov for rusforebyggende tiltak i tjenester som er i kontakt med unge. Skolen er en sentral og viktig arena for å oppdage barn og unge som sliter. I tillegg er det viktig med tilgang til, og bruk av, helsetjenester ved behov for de unge.

Les artikkelen >> Alcohol and illicit drug use are Important factors for school-related problems among adolescents

Se film om rus og skoleprestasjoner >> Uni Research/Vimeo.com

På forebygging.no/skole, kan lærere og andre ansatte i skolen finne informasjon om rusforebyggende og helsefremmende arbeid i skolen. Se også Støttemateriell - Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen - forslag til læringsaktiviteter 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)