Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Spilleproblemer påvirker hverdagen for hele familien

20.07.2018 | Redaksjonen

En ny studie viser at spilleproblemer hos en voksen i familien, har stor innvirkning på hverdagsliv og levekår for pårørende. Økonomien påvirker familiemedlemmenes helse, materielle trygghet, familieforhold og bolig. Hjelp med praktiske og økonomiske utfordringer, implementering av familiefokusert behandling, samt økt kunnskap om spilleproblemer er noen av hjelpetiltakene som foreslås.

Denne kvalitative studien er gjennomført av forskere ved Akershus Universitetssykehus og Høgskolen i Sørøst-Norge, og presentert i rapporten «Det går på en måte aldri over». En kvalitativ undersøkelse av hverdagserfaringer og levekår i familier med spilleproblemer. Studien er finansiert av Helsedirektorat gjennom Handlingsplan mot spilleproblemer (2016-2018).

Studien er basert på individuelle intervjuer med 12 pårørende (9 voksne og 3 unge) som hadde erfaring med spilleproblemer i familien. Informantene ble rekruttert gjennom organisasjonen Spillavhengighet Norge, Blå Kors og Voksne for barn. Målet med studien og intervjuene var å få svar på to sentrale spørsmål:

  1. Hvordan beskriver og opplever pårørende til en med spilleproblemer familiens hverdagsliv og levekår?
  2. Hvilke former for hjelp har familien opplevd som nyttig / unyttig, og var det andre former for hjelp de pårørende hadde ønsket?

Gjennom intervjuene kom det frem at spilleproblemer hos en av de voksne i familien har stor innvirkning på pårørendes hverdagsliv og levekår. Studien viser særlig hvordan de store økonomiske belastningene av problemspilling får betydning for andre levekår hos de pårørende, slik som helse, materiell trygghet, familieforhold og bolig. Dette gjelder ikke minst for barna i familien. Barnas levekår påvirkes negativt, både i nåtid og i et framtidsperspektiv. Pårørende uttrykker også et tydelig behov for beskyttelse mot aggressiv reklame for spilling.

Informantene opplever at det er lite kunnskap og mye skam knyttet til problemspilling, både generelt i befolkningen og innenfor hjelpeapparatet. Det er mangel på gode hjelpetiltak og det er vanskelig å finne fram til hjelpen. Dette gjelder både hjelp til spilleren og til de pårørende. Det er få tiltak som er rettet mot pårørende og familien som helhet. Hjelpetiltak rettet mot barna i familiene er mer eller mindre fraværende.

I følge rapporten bør hjelp til familiene ha en bredere tilnærming og rettes mot fire hovedområder, som må sees i sammenheng:

  1. Hjelp med det praktiske og økonomiske. Det innebærer blant annet oversikt over hjelpetilbudene for familiene, bedre økonomisk støtte til familien og beskyttelse mot spillreklame.
  2. Hjelp med behandling av spilleren, som også bør inkludere systematisk implementering av familiefokusert behandling.
  3. Hjelp med familie, relasjoner og samfunnsdeltakelse. Tilby samtaler om rolleforskyvning og foreldreskap, forebygge negative følger for levekårene til barna i familien, samt utforske hva som kan bidra til støtte for deltakelse i skole, arbeid og sosialt liv for pårørende.
  4. Økt kunnskap om spilleproblemer og spilleavhengighet. Aktuelle tiltak kan være å starte opplysningsarbeid i skole og barnehage, inkludere spillavhengighet i utdanning for relevante fagområder og gjøre flere studier om barn som pårørende til spilleavhengige.

Les hele rapporten >> «Det går på en måte aldri over». En kvalitativ undersøkelse av hverdagserfaringer og levekår i familier med spilleproblemer.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)