Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Standardiserte tobakkspakker og dampeforbud

30.06.2017 | Redaksjonen

1.juli 2017 iverksettes nye regler i tobakksskadeloven angående standardisert innpakning av tobakksvarer. Det innebærer at sigaretter, rulletobakk og snus ikke skal inneholde produsentenes egne logoer, symboler, bilder, farge eller annen form for reklame. E-sigaretter blir også en del av røykeloven, noe som innebærer at det blir forbudt å dampe alle steder hvor det nå er forbudt å røyke.

Tobakkskadeloven har som formål å begrense helseskader gjennom å redusere tobakksforbruket, forebygge at barn og unge bruker tobakk, beskytte befolkningen mot passiv røyking og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn. Loven regulerer mange områder som blant annet salg og utlevering, aldersgrenser, reklameforbud, innhold, merking og hvor det er forbudt å røyke.

I følge Helsedirektoratet er formålet med de nye lovendringene å hindre at barn og unge begynner å røyke og snuse. Ved å begrense emballasjens reklameeffekt skal tobakksvarer gjøres mindre attraktive. Det å inkludere bruk av e-sigaretter i røykeloven er et tiltak for å styrke vernet mot passiv røyking.

Fra 1.juli 2017 blir det forbud mot å innføre eller selge tobakksvarer i Norge som ikke har standardisert innpakning. Standardiserte tobakkspakninger innebærer lik utforming og design av alle pakninger i samme produktkategori. Forskriften regulerer blant annet pakningsfarge (spesifikk grønnbrun farge), pakningselementer som materiale, glansgrad, åpningsmekanisme og form, samt størrelse på skriften når det gjelder merke- og variantnavn og informasjon på pakningene for øvrig. I tillegg skal alle tobakksvarer være merket med tekst og bilder som viser helseskadene ved bruk av tobakk.

For at produsentene skal ha tid til å endre pakningene vil det være en overgangsperiode på ett år for produkter som allerede er på markedet. Nye produktvarianter omfattes ikke av overgangsperioden og skal ha standardisert innpakning fra de lanseres. Etter 1. juli 2018 skal all røyk og snus som selges i Norge være i standardiserte pakninger.

Norge er det fjerde landet i verden som innfører standardiserte røykpakker, og det første landet i verden som innfører standardiserte snusbokser. Australia var først ute med standardiserte røykpakker, som de har hatt siden 2012. Storbritannia og Frankrike innførte standardisering i fjor.

E-sigaretter, både med og uten nikotin, vil fra 1.juli 2017 omfattes av røykeloven. Det vil si at det blir forbudt å dampe alle steder hvor det nå er forbudt å røyke. E-sigaretter omfattes allerede av tobakksskadelovens andre begrensninger, som reklameforbud og aldersgrense på 18 år. Stortinget har også vedtatt å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin, men denne endringen vil først tre i kraft i løpet av 2018. Frem til ikrafttredelse er det fortsatt forbudt å produsere, importere og omsette e-sigaretter og e-væske/e-juice med nikotin i Norge.

Les mer om saken >> Helsedirektoratet.no

Mer informasjon om endringene i tobakkskadeloven >> Forskrift om endring i forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer og kapittel 5. Særskilte forbud mot tobakksbruk

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)