Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Steroideprosjektet – et bidrag til mer kunnskap om treningsdoping

16.11.2015 | Redaksjonen

Kunnskapen og behandlingstilbudet knyttet til personer som bruker anabole androgene steroider og andre prestasjonsfremmende stoffer kan bli bedre. Steroideprosjektet skal bidra til at helsevesenet står bedre rustet til å møte personer med skadelig bruk av treningsdoping.

Steroideprosjektet ble etablert i 2014 for å samle og systematisere kunnskap om diagonostisering og behandling av personer med skadelig bruk av treningsdoping. Dette er en felles innsats mellom Seksjon ruspoliklinikker i Oslo Universitetssykehus HF og Nasjonal Kompetansetjeneste TSB, og blir finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet.

Mye av dagens kunnskap om anabole androgene steroider (AAS) baserer seg på studier av eliteidrettsutøvere. Omfanget av AAS-bruk blant personer som ønsker å bedre utseende og velbefinnende øker, og er forbundet med helseskader. Flere brukere rapporterer om stemningsendringer forbundet med bruk av slike midler og store plager ved forsøk på å avslutte bruken. Dette feltet er i behov for forsterket klinisk forskning og kunnskapsutvikling. 

Christine Wisløff i Steriodeprosjektet, sier i et intervju på nrk.no at det har vært et fokus på doping i toppidretten. Derimot har oppmerksomheten mot resten av idretts- og treningsmiljøet ikke vært like stort. Helsevesenet har for liten kunnskap om dette tema, og vet lite om behandling av de som bruker idrettsdoping i Norge. Dermed blir det heller ikke behandlet systematisk. Denne pasientgruppen er ikke godt nok kartlagt. Dermed har man heller ikke behandlet dem systematisk. Det skal vi gjøre noe med, sier Wisløff. Det er behov for mer kunnskap om forholdet mellom AAS-bruk, psykiske symptomer, annen rusmiddelbruk, vold og kriminalitet.  AAS-bruk er forbundet med psykiske eller fysiske symptomer som kan gå ut over hvordan en fungerer i arbeids- og familieliv. Forskning viser at 30 prosent av AAS-brukerne utvikler en eller annen form for avhengighet.

I forbindelse med opprettelsen av steroideprosjektet ble det satt ned en ekspertgruppe for å samle og systematisere kunnskap om diagnostisering og behandling av personer med skadelig bruk av treningsdoping. Intensjonen med prosjektet er å gi brukerne av AAS og andre prestasjonsfremmende stoffer, og deres pårørende, tilbud om behandling. Samtidig er det viktig å sikre at hjelpetilbudene er kunnskapsbaserte og like gode uansett hvor man bor i Norge. Målene for prosjektet er;

  • Å innhente forskning, kliniske erfaringer og brukerkunnskap om anabole androgene steroider og prestasjonsfremmende stoffer.
  • Å utvikle en veileder for utredning- og behandling.
  • Å etablere et nasjonalt, klinisk nettverk for erfaringsutveksling, kunnskapsutvikling og forskning.
  • Å formidle kunnskap om behandling gjennom kurs, seminarer og fagartikler.

Som et resultat av prosjektet kom det i sommer ut en håndbok med tittelen Anabole-androgene steroider. Kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling.

 

Les mer om Steroideprosjektet >> oslo-universitetssykehus.no

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)