Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Sykehuspersonell og fastleger skal spørre om alkoholbruk

24.05.2016 | Redaksjonen

Bærum er første kommune i landet som innfører en fast rutine for helsepersonell å spørre om drikkemønster. Bakgrunnen er at mange pasienter kommer til behandling for plager eller sykdommer, som kan ha sammenheng med et uheldig alkoholforbruk. De har tro på at dette vil være et godt forebyggende tiltak.

Helsepersonell synes det er ubehagelig å snakke med pasienter om drikkevaner. Mange føler de tråkker inn i den private sfæren. Samtidig ser vi ofte at mange er blitt syke fordi de drikker mer enn kroppen deres tåler, sier sykepleier og prosjektleder Eva Saltrøe Engebrigtsen på Bærum sykehus i et intervju med budstikka.no.  Et sentralt mål med prosjektet er å få kartlagt om det er sammenheng mellom skader/sykdommer som pasienten plages med, og deres alkoholbruk. Det kan i følge Engebrigtsen spare pasienter for ubehagelige utredninger og feilbehandling.

Fastleger har en unik posisjon fordi de ofte har en nær og god relasjon til pasienten. Spørsmålene som de heretter skal stille til pasientene er: Når drakk du alkohol sist? Hvor mange enheter drikker du per uke? Hvor mange enheter drikker du når du drikker?

I tillegg til at man får kartlagt drikkevanene, vil pasientene få oppdatert informasjon og tilbud om rask behandling. En persons alkoholbruk kan ha betydning for mange helseplager, sykdommer og organer. Alkoholbruk kan gi komplikasjoner både i forkant og i etterkant av operasjon. En ny britisk rapport Alcohol Guidelines Review, gir følgende oversikt over risikofylt alkoholkonsum. Anbefalingene er like for kvinner og menn.

Den nye ordningen er et samarbeid mellom Bærum sykehus, Bærum kommune med fastlegene, brukere i Anonyme alkoholikere og Bærum distriktspsykiatriske senter (Bærum DPS) på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Det at helsepersonell bør ha faste rutiner på å kartlegge pasienters drikkevaner er noe som er løftet frem i flere studier. I 2013 ble det blant annet gjennomført en studie ved Sørlandet sykehus. Målet med studien var å undersøke forekomsten av risikofylt alkoholbruk hos pasienter innlagt i medisinske avdelinger, og fastslå faktorer som var assosiert med dette. Det var også ønskelig å avdekke eventuelle forskjeller i hvordan røykevaner og alkoholbruk kartlegges og følges opp av helsepersonell. Resultatene viste at det var mindre vanlig å spørre pasienter om deres alkoholbruk kontra røykevaner når de ble innlagt på sykehus. Under halvparten av pasientene ved medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus ble spurt om alkoholforbruk da de ble lagt inn, og kun 10 prosent av pasientene som hadde et risikofylt alkoholforbruk fikk oppfølging. Forskerne bak studien konkluderte med at leger bør bli mer bevisst på å inkludere alkoholbruk i det vanlige anamneseopptaket.

En annen norsk studie har sett på hva som hemmer leger i å ta opp spørsmålet om alkohol med sine pasienter. Bruk av alkohol er vanlig, misbruk er forbundet med skam og den begrensede tiden de har med pasientene kan være noen årsaker.  I følge Torgeir Gilje Lid, forskeren bak studien, bør legene være på forskudd. Dersom pasienter befinner seg i stressende situasjoner på jobb eller på hjemmebane, eller på annen måte opplever belastninger i livet, kan alkoholinntaket øke og utvikle seg til et helsemessig problem. Alkohol i kombinasjon med medisiner og annen behandling, kan også være problematisk. Det er viktig å spørre om alkoholbruk selv om pasienten er i en sårbar situasjon, om ikke annet for å minne pasienten på å være bevisst sitt inntak av alkohol, og om risikoen for at problemene kan forverres. Dette for å kunne avhjelpe mens problemene er små og gjøre de enklere å håndtere. Studien viser at leger er enige i en slik tankegang, men terskelen for å snakke om alkohol likevel er for høy. Noen leger opplever det vanskelig å hjelpe pasienter ut av misbruk.

Snakkomrus.no er en nettressurs spesielt laget for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten. Her finner du elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell som kan gjøre deg til en bedre rådgiver i samtaler om bruk av alkohol og andre rusmidler.

 

Les mer om det nye pasientforløpet i Bærum >> Vestre Viken HF

Har du et risikofylt alkoholforbruk? Ta kartleggingstest >> snakkomrus.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)