Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn - ungdom – familier

13.02.2019 | Redaksjonen

Hvilke regelverk gjelder for de ulike tjenesteyterne, hvordan kan man dele informasjon, og hvilke muligheter og begrensninger setter taushetsplikten for et samarbeid? Disse spørsmålene er noe av det som presenteres i en veileder fra kommunesektorens organisasjon (KS).

I dag jobber mange kommuner med samarbeid på tvers av faglige og organisatoriske grenser innen helse og omsorg. Samtidig som kommunene har fokus på bedre samordning av tjenestene, er det nødvendig å skape tillit hos brukerne. Denne tilliten skapes blant annet gjennom korrekt håndtering av reglene om taushetsplikt.

KS ga i 2013 ut en veileder om taushetsplikt og samhandling - dette er en revidert utgave. I følge veilederen ønsker KS å gi støtte til kommuner som vurderer å etablere tverrfaglig samarbeid eller samorganisering av arbeidet for barn, unge og familier. Veilederen gir kommunen innsikt i hvilket praktisk handlingsrom de har innenfor dagens lovverk knyttet til taushetsplikten. Veilederen er først og fremst ment som et verktøy for kommunene. Målgruppen er primært de personene i kommunen som selv arbeider med regelverket, men den vil også være nyttig for kommunens ledelse.

Veilederen er bygget opp med følgende kapitler:

  • Tjenester og tjenesteytere for barn og ungdom
  • Samarbeid om ytelse av tjenester
  • Taushetsplikten ved ytelse av tjenester
  • Brytningen mellom samarbeid og taushetsplikt – hva er spørsmålene
  • Unntakene fra taushetsplikt som åpner for samarbeid
  • Særlige temaer om samarbeid og taushetsplikt

Arbeidet med veilederen utført av Diakonhjemmets Høgskole, og er finansiert gjennom FoU-ordningen i KS. 

 

Les veilederen >> HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)