Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Tenåringer i lavere sosiale lag drikker mer

25.01.2017 | Redaksjonen

En norsk studie viser at ungdom som vokser opp i lavere sosiale lag, drikker mer enn andre. Mulige forklaringer kan være forskjeller i foreldrenes oppdragelsesstil og alkoholvaner.

Studien bygger på en spørreundersøkelse av rundt 18.000 ungdommer i alderen 13-18 år. Deltakerne var elever ved 82 forskjellige skoler, fordelt på 16 norske kommuner i ulike landsdeler. Hilde Pape og Ingeborg Rossow fra Folkehelseinstituttet har utført studien sammen med Thor Norström fra Stockholms universitet/Folkehelseinstituttet.

I et intervju på fhi.no sier Hilde Pape at de fant et tydelig mønster. Tenåringer med lavt utdannede foreldre drakk alkohol hyppigere og var langt oftere fulle enn andre. De hadde også en tidligere alkoholdebut. Det samme gjaldt tenåringer med arbeidsledige eller trygdede foreldre.

I studien ble foreldrenes sosioøkonomiske status målt på to måter. Den ene handlet om utdanning, hvor lavt utdanningsnivå ble definert som ni-åring obligatorisk skolegang eller lavere. Det andre målet handlet om sosial ulikhet i helse. Forskerne kartla også kjennetegn ved foreldre i ulike sosiale lag, med den hensikt å finne mulige forklaringer på de sosiale forskjellene i ungdommenes drikkevaner. Studien har fokusert på foreldrenes generelle og alkoholrelaterte oppdragelsesstil, og på det å være beruset i nærvær av egne tenåringsbarn.

Resultatene viste at sammenlignet med ungdom ellers, opplevde ungdom i lavere sosiale lag at foreldrene deres var noe mindre omsorgsfulle og støttende. De hadde også en slappere oppdragerstil.  Lav sosial status var også forbundet med større aksept for tenåringsdrikking fra foreldrenes side, og med det å få alkohol hjemme. Blant ungdom i lavstatus-grupper var det også langt flere som hadde sett foreldrene sine i beruset tilstand.

Vår forskning tyder på at slike foreldrekjennetegn kan forklare hvorfor ungdom i lavere sosiale lag drikker mer enn ungdom ellers, sier Pape.

Det er mulig at effektive tiltak rettet mot foreldres generelle og alkoholrelaterte oppdragelses­stil, kan bidra til å dempe de sosiale klasseforskjellene i tenåringsdrikking. Mer forskning må til for å kunne trekke sikre konklusjoner, ifølge forskerne.

Resultatene fra denne studien stemmer ikke overens med tidligere undersøkelser. En studie publisert i 2015 av forskere på Universitetet i Oslo og Velferdsforskningsinstituttet Nova, tydet på at ungdom på hovedstadens vestkant, altså ungdom i høyere sosiale lag, drikker mer enn ungdom i lavere sosiale lag på østkanten. Også undersøkelser gjennomført i 2010 og på slutten av 1990-tallet viste at vestkantungdom drikker mest i Oslo.

Årsaken til disse ulike resultatene kan handle om at de andre studiene favnet kun Oslo-ungdom, mens denne nye studien inkluderte ungdommer fra landsbygda og mindre byer i ulike deler av landet. Når det gjelder sammenhengen mellom klassebakgrunn og tenåringsdrikking, er det mulig at Oslo er et særtilfelle.

Les abstract og få tilgang til artikkelen >> Addiction

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)