Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

16.10.2019 | Redaksjonen

Nå er tilskuddsmidler til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn for 2019 utlyst, med søknadsfrist 1.november.  For 2019 er det satt av 30,2 mill. kroner til formålet på statsbudsjettet. Kommuner, inkludert kommuner som slås sammen med virkning fra 1. januar 2020, kan søke.

Målet med tilskuddordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn. Kommunen skal lage en helhetlig, tverrsektoriell modell som viser hvordan ulike ledelsesnivåer, tjenester og ansatte jobber med tidlig identifikasjon og riktig oppfølging av utsatte barn. Samhandling til beste for det enkelte barn står i sentrum. Modellen skal gi ansatte og ledere gode verktøy i arbeidet, og bidra til systematisk og langsiktig innsats for å bedre barns oppvekst i kommunen. Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du på bufdir.no 

Tilskuddsordningen bygger på erfaringene fra Modellkommuneforsøket som ble gjennomført i 26 norske kommuner i perioden 2007 til 2015. Under forsøksperioden fikk kommunene i oppdrag å utvikle gode modeller for kommunens arbeid med å fange opp og hjelpe utsatte barn. Modellene skulle beskrive hvordan kommunen arbeidet på tvers av tjenester og ledelsesnivåer, og gi ansatte og ledere i kommunen gode verktøy i arbeidet med målgruppen.

Tilskuddsordningen ble i 2018 samordnet med tilskuddsordningen «Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling». Bufdir forvalter tilskuddsordningen i samråd med Helsedirektoratet. Bufdir vil i samarbeid med Helsedirektoratet bistå og veilede kommunene med utviklingsarbeidet.

Hos Bufdir finner du mer informasjon om utlysning og lenke til Regelverk for tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn (Rundskriv 19/2019)

For å komme inn under tilskuddsordningen må kommunenes arbeid etableres og drives som eget prosjekt, med eget budsjett og regnskap. Søknaden må inneholde budsjett for prosjektperioden, prosjektbeskrivelse og prosjektplan med angivelse av sentrale aktiviteter, milepæler og tidslinje for arbeidet. Det må fremgå hvordan prosjektet skal organiseres, hvilke tjenester som skal inngå i kommunens modell og hvordan modellen skal implementeres.

Lenke til søknadsportalen finner dere HER 

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)