Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

TryggEst – vern av risikoutsatte voksne

08.11.2018 | Redaksjonen

TryggEst er en retningslinje og prøveprosjekt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som kan hjelpe fagpersoner med å avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. Noen personer er spesielt risikoutsatt for vold og overgrep fordi de trenger hjelp til ting andre klarer selv. For eksempel på grunn av høy alder, funksjonsnedsettelse, rusproblemer eller fysisk eller psykisk sykdom.

TryggEst prøves ut i følgende kommuner: Porsanger, Alta, Tromsø, Trondheim, Kristiansund, Hitra, Moss, Våler, Råde og Rygge kommune, samt bydel Stovner og Ullern i Oslo. Hver av disse kommunene har et eget team som man kan melde fra til når man er bekymret for, eller mistenker at en risikoutsatt person er utsatt for vold eller overgrep. Hvert TryggEst-team består av erfarne personer med kompetanse på håndtering av vold og overgrep. Når du melder fra om din bekymring til TryggEst-teamet i din kommune, vil de ta stilling til videre håndtering av saken. Hvis din kommune ikke er med i TryggEst-ordningen, skal bekymringen din likevel behandles etter gjeldende regler og prosedyrer i kommunen.

Retningslinjen har følgende tema/ overskrifter:

  • Er du bekymret for en risikoutsatt voksen?
  • Meld fra om vold og overgrep
  • Tegn på vold og overgrep
  • Verktøy og ressurser i arbeidet
  • Risikoutsatte grupper
  • Hva er TryggEst

Det poengteres at hvis du er bekymret for alvorlig omsorgssvikt, vold eller overgrep, er det politiets eller TryggEsts oppgave å undersøke saken.

TryggEst er et forenklet og enhetlig system som skal senke terskelen for å melde fra om overgrep. TryggEst skal blant annet sikre at saker ikke blir oversett eller glemt, større grad av forutsigbarhet både i kommune og hos den utsatte, og større trygghet for dem som mottar tjenester. Det vil forhåpentligvis bidra til bedre livskvalitet, oppfølging og medvirkning i egen sak for den utsatte.

 

Les mer om TryggEst >> bufdir.no 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)