Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid 19 pandemien

06.05.2020 | Redaksjonen

Covid 19 pandemien og smitteverntiltakene som ble iverksatt fra 13. mars har gitt omfattende endringer i barn og unges liv. En ny rapport viser at mange barn og unge i Norge ikke har fått det tilbudet de har krav på under koronakrisen. Hovedårsakene er omdisponering av personell, smittevernrestriksjoner og redusert etterspørsel.

For å følge med på sårbare barn og unges situasjon har regjeringen satt ned en koordineringsgruppe med deltakere fra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Sekretariatet for konfliktrådet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). De har fått innspill fra ulike bruker- og interesseorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner samt enkelte offentlige ombud og utvalg. Dette er den første rapporten som har som formål å gi en vurdering av status for tjenestene opp mot normalsituasjonen og peke på noen hovedårsaker til endringene.

Rapporten er inndelt i fem kapitler:

  1. Innledning som sier noe om bakgrunnen og mandatet.
  2. Sårbare barn og unge, som har fokus på de gruppene av barn som man er bekymret for.
  3. Endringer i tjenestetilbudet som skyldes mangel på personell.
  4. Endringer i tjenestetilbudet på grunn av smittevernhensyn.
  5. Endringer i tjenestetilbudet fordi barn/familier selv avbestiller eller ikke møter.

Koordineringsgruppa anslår at utsatte barn og unge utgjør omtrent 20 prosent av barn og unge i Norge. Rapporten konkluderer med at tilbudet til barn og unge har blitt vesentlig endret under koronapandemien. Eksempelvis har FHI inntrykk av at nesten alle tjenester har satt i gang smitteverntiltak som er vesentlig strengere enn rådene de har gitt primær- og spesialisthelsetjenestene.

I hele perioden med stengte barnehager og skoler, har barn og unge med spesielle behov fått tilbud om skole og barnehage. Det viser seg at flere familier har takket nei til tilbudet på grunn av smittevernhensyn, og at foreldre opplever kriteriet «barn og unge med særskilte omsorgsbehov» som stigmatiserende.

Bufdir har utarbeidet smittevernrutiner og veiledere, såkalte bransjestandarder for smittevern. Ifølge rapporten er nå bransjestandarder på plass for barnevernsinstitusjonene, familievernet og kommunalt barnevern. Bakgrunnen er at den fysiske kontakten mellom de ansatte i tjenestene og barn og familier har gått kraftig ned i frykt for smitte.

- Eg er glad for at vi har på plass ein ny smittevernrettleiar for kommunalt barnevern. Rettleiaren skal gjere det enklare for tenestene å møte barna og familiane på ein trygg måte og betre kunne hjelpe dei som treng det mest. Det sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i et intervju på bufdir.no.

 

Les hele rapporten >> Statusrapport 1. Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid19 pandemien

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)