Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Verktøy for kommunene i oppfølging av unge med barnevernserfaring

16.05.2017 | Redaksjonen

Hvordan kan den kommunale barneverntjenesten og NAV-kontoret best følge opp barnevernsbarn i overgangen til voksenlivet? På denne nettsiden, utviklet av VID vitenskapelige høgskole på oppdrag fra KS, presenteres råd og tips basert på forskning og erfaring.

Både barneverntjenesten og NAV-kontoret kan gi ungdom mellom 18- og 23 år støtte og oppfølging. Når ungdom fyller 18 år, må de og barneverntjenesten ta stilling til om det fortsatt skal være tiltak i barnevernet.

Nettsidene er tenkt som et verktøy for kommunene i utviklingen av barneverntjenesten og NAV-kontoret, slik at tjenestene sammen og hver for seg, best mulig kan ivareta barnevernsungdoms behov for støtte i deres overgang til voksentilværelsen. Kommuner er ulike og tjenestene er ulikt organisert. Likevel er noen temaer og områder aktuelle på tvers av disse forskjellene. Disse er utgangspunktet for nettsidenes oppbygning. Til hvert tema er det korte introduksjoner, lenker og spørsmål som skal bidra til refleksjon.  

I tillegg til regelverk, presenteres følgende hovedtema:

  • Introduksjon av målgruppen og tjenestene
  • Livsområder i overgangen til voksenlivet
  • Ettervern i barnevernet og oppfølging fra NAV
  • Organisering og oppgavefordeling

Nettsidene er ment som et fleksibelt verktøy.  De kan brukes som inspirasjon til fagutvikling i barneverntjenesten og på NAV-kontoret hver for seg, og på tvers av tjenestene. Gjennom å få innblikk i andre kommuners praksis tydeliggjøres egen praksis samtidig som det kan gi ideer til videreutvikling. Nettsidene kan også være en hjelp for den enkelte saksbehandler i tilrettelegging og utforming av det konkrete tjenestetilbudet.

Sjekk ut nettressursen på ks.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)