Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Voldssaker – mest vanlig i konfliktrådet

05.08.2016 | Redaksjonen

I første halvdel av 2016 er det voldssaker som utgjør hovedvekten av saker i konfliktrådene rundt om i Norge. Halvårsstatistikken fra konfliktrådet viser at stadig flere ungdommer idømmes ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å håndtere konflikter. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder konkrete lovbrudd, eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner. De tilrettelegger for møter der de involverte personene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger. Konfliktråd er en gratis statlig tjeneste for folk i alle aldre. I Norge finnes det 22 konfliktråd fordelt over hele landet, fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord.

Årsrapporten for 2015 viste at konfliktrådene i Norge har hatt en markant økning i antall saker i forhold til 2014. Fra 6978 saker i 2014, ble det registrert 7691 saker i 2015, en økning på ti prosent. Voldssaker øker mest, og utgjør nå 24 prosent av antall saker som sendes konfliktrådet. Sammen med voldssaker (1841) dominerer trusler (843 saker), naskeri (679), økonomiske konflikter (628) og skadeverk (737) – sakene som oversendes fra politiet til konfliktrådene. 79 saker omhandler seksualkriminalitet, og det er en økning fra 50 saker året før.

Halvårsrapporten for første del av 2016 viser at trenden fortsetter fra 2015. Konfliktrådet har mottatt nærmere 4000 saker i første halvår av 2016. Sakene fordeler seg på 2 121 straffesaker og 1 870 sivile saker. Voldssaker utgjør nesten en fjerdedel av samlet saksmengde. De 899 voldssakene som er mottatt i løpet av første halvår, omhandler alt fra uprovosert vold mellom ukjente til vold i nære relasjoner. I følge Konfliktrådet viser forskning at ofre for voldshandlinger kan ha godt utbytte av å møte gjerningspersonen under trygge forhold. Ansikt til ansikt kan hendelsen bearbeides og angsten reduseres, samt at et slikt møte kan forebygge nye lovbrudd.

Trusler utgjør drøye ti prosent av samlet saksmengde med 439 saker. Det er en liten økning fra 423 saker på samme tid i fjor. Mobbesaker kan vise til en økning fra 178 saker i fjor til 223 saker hittil i år. Tendensen med færre naskerisaker fortsetter. 353 saker er hittil registrert, mot 384 i fjor. Nabokonflikter har også hatt en nedgang fra 364 saker til 324 i år.

Mens antall saker viser en liten nedgang fra samme tid i 2015 (4054 saker), er det stadig flere ungdommer som idømmes ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Ved utgangen av juni 2016 har 23 ungdommer fått ungdomsstraff, mens 164 har fått ungdomsoppfølging. Tallene for 2015 på samme tid var henholdsvis 20 og 147.

Siden juli 2014 har ungdom mellom 15-18 år kunnet idømmes ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff, etter å ha begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Straffene er tredelt, hvor det hele starter med et innledende ungdomsstormøte der lovbryteren møter dem som er blitt utsatt for handlingen.  Deretter utarbeides det en ungdomsplan, med krav som må gjennomføres. Videre er det et oppfølgingsteam som følger ungdommen i den perioden straffen varer. Siden iverksettelsen i juli 2014, har totalt 74 ungdommer blitt idømt ungdomsstraff og 509 ungdommer har fått ungdomsoppfølging. Vold og narkotika er hyppige lovbrudd blant disse.

Uansett kjønn så utgjør aldersgruppen 15-18 år den største gruppen. Hittil i år er det langt flere menn enn kvinner som har fått sin sak behandlet i konfliktrådet. 

Les mer om konfliktrådet >> konfliktraadet.no

Se  årsrapporten for 2015 og informasjon om halvårsstatistikken for 2016

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)