Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

dinutvei.no - ny nettportal om vold og voldtekt

16.02.2016 | Redaksjonen

Justis- og beredskapsdepartementet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) lanserte i går dinutvei.no. Nettportalen er en veiviser til hjelp og informasjon ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Målgruppen er utsatte, pårørende, utøvere og fagpersoner.

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder, kjønn og hvor man bor. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep. Nettportalen dinutvei.no er utviklet for å gi en oversikt over ulike hjelpetilbud over hele landet, også lokalt. I tillegg til informasjon og fagstoff, inneholder dinutvei.no en spørsmål- og svartjeneste, hvor det er mulig å stille spørsmål og få svar anonymt. Det er også lagt til rette for at besøk i portalen ikke kan spores.

Portalens målgrupper er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i portalen.

Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få, eller hvor hjelpen finnes. dinutvei.no skal bidra til at det blir enklere å:

  • få oversikt over hjelpetilbud som finnes, lokalt og nasjonalt
  • få rask tilgang til kunnskap om egen eller andres situasjon
  • bli trygg på å henvende seg til hjelpeapparatet, uansett grunn

På dinutvei.no står det at ambisjonen er at de som besøker nettportalen, uavhengig av kjønn, alder, etnisk tilhørighet, funksjonsnivå og politisk og trosmessig ståsted, skal finne nyttig informasjon og få kunnskap gjennom portalen. Det står videre at nettportalen ikke er tenkt som en konkurrent til eksisterende informasjonstjenester på nettet. dinutvei.no skal være en ”peker” til ulike hjelpetilbud over hele landet. Gjennom å sortere og beskrive tilbud (både offentlige, frivillige og private) og gjennom effektiv informasjon og opplysning, skal portalen bidra til færre tilfeller av vold og at de som utsettes for eller utøver vold får relevant hjelp så raskt som mulig. Portalen skal også inneholde fagstoff, blant annet i form av råd og veiledninger, temasider, artikler og henvisning til forskning.

Nettportalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner og driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Portalen ble etablert av NKVTS i samarbeid med de Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.).

 

Gå til nettportalen >> dinutvei.no

Les mer om regjeringens satsning på vold i nære relasjoner >> regjeringen.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)