Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Forebyggende arbeid rettet mot russetid

30.09.2016 | Beate Steinkjer

På en videregående skole er skoleåret godt i gang, og russekullet har begynt å planlegge den kommende russetiden. Etter litt dårlige erfaringer fra tidligere russefeiringer ved skolen, har skoleledelsen i samarbeid med russen bestemt seg for å utarbeide noen retningslinjer og regler. Dette for å bidra til en best mulig feiring for avgangskullet. Rektor har påtatt seg ansvaret for å innkalle til det første møtet, samt hente inn erfaringer fra andre skoler.

Rektor tenker på hvem som er aktuelle å invitere til et oppstartsmøte. Representanter fra elevtjenesten, noen av lærerne på trinnet og årets russestyre bør være med. Er det for tidlig å inkludere samarbeidspartnere utenfor skolen? Hun konkluderer med at først må de få til en dialog og plan internt på skolen, så kan politi, helsesøster, Utekontakt, SLT og evt andre hjelpeinstanser komme på banen litt senere.

«På dette møtet må jeg fokusere på at jeg ikke er en regelrytter, men at det er viktig at russen skal få feire og ha det morsomt», tenker rektor mens hun går til det første møtet.  Alle som er til stede er enige om at det er noen utfordringer i forhold til russetiden. Elevrepresentantene forteller at det er noen som gruer seg til russetiden, fordi de opplever at det eksisterer et sterkt drikkepress. Dialogen rundt bordet viser at drikkepress ikke er noe særegent for russetiden, men at det er noen forventninger om at sammen med russefeiring følger et høyt inntak av alkohol. Forventningen kommer både fra med-elever og fra tradisjoner etablert gjennom mange tiår med russefeiring. En av lærerne utrykker bekymring for at enkelte elever fester «for hardt», slik at det går utover karakterer, både faglige og når det gjelder orden og oppførsel. Promillekjøring er også en utfordring, og at noen av fjorårets russ kom på skolen beruset. Men hvordan skal de løse disse utfordringene?

«Det er et dilemma om man skal bruke pisk eller gulrot i forhold til russen og russetida. Det viktigste er jo at vi finner løsninger som både skolens ansatte og russen selv kan være enige om. Det ideelle er jo om elevene selv har noen konstruktive løsninger, og så langt høres det ut som om vi skal kunne finne gode løsninger», tenker rektor mens samtalen går rundt bordet. En av elevene tar opp knutereglene som noe som bidrar til at noen drikker seg full, og at andre føler at de blir tvunget til å gjøre ting de egentlig ikke har lyst til. Det er mange morsomme regler som er viktige og beholde, men samtidig er det mye som både er dårlig humor og rett og slett farlig! Møtedeltakerne blir enige om at russerepresentantene kan ta en gjennomgang av de eksisterende knutereglene, og samtidig oppfordre medrussen til å komme med forslag til morsomme knuteregler som ikke handler om alkohol.

En av lærerne mener det er viktig at elevene får mulighet til å diskuterer hvordan de konkret kan være sosiale støttespillere for hverandre, slik at de klarer å motstå press, unngå å øve press på andre og vise omsorg og støtte til medruss i situasjoner der det trengs. Det kommer også frem tanker om at det er viktig å sette fokus på kunnskap om konsekvenser ved å drikke seg overstadig beruset, samt å arbeide med holdninger knyttet til beruselse, for å forebygge ulykker og skader. Lærerne som deltar på møtet får ansvar for å sette rusforebyggende tema på timeplanen for avgangselevene.

Elevtjenesten foreslår at de kan være mer aktivt til stede i selve russetiden, selv om det er utenom deres arbeidstid. De finner sikkert noen løsninger i forhold til avspasering og kompensasjon. De kan fungere som en slags «natteravn» spesielt rundt russedåpen og natt til 17.mai, og kan sørge for at russen har tilgang på vann og litt fast føde.

Rektor poengterer at skolen allerede har regler som sier at det å drikke alkohol eller bruke tobakk i skoletiden og på skolens område er forbudt. Det er også utarbeidet retningslinjer for hvordan skolen skal reagere om elever kommer beruset på skolen, og disse gjelder også i russetiden. Men hva med de elevene som kommer i bakrus på skolen i russetida? Møtedeltakerne blir enige om at dette skal de diskutere nærmere på neste møte. Før de avslutter, tar de en brainstorming på hvilke samarbeidspartnere som kan bidra inn mot en positiv russefeiring. De blir enige om at skolen kan invitere dem til neste møte, slik at de kan involveres og informere om hva de kan bidra med overfor russen og skolen.

«Dette var jo et konstruktivt og positivt møte, hvor alle var engasjerte og kom med gode løsninger. Jeg liker også at alle fikk ansvar for å bidra på ulike måter frem til neste møte. Når vi alle har som mål å få en best mulig feiring for alle som er avgangselever, må jo dette bli bra, tenker rektor fornøyd når hun er tilbake på kontoret etter møtet.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)