Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Hvordan man kan jobbe med problematisk spilleadferd i skolen

27.10.2016 | Toril Olvik, Anniken Fernås Gjevre, Hélène Fellman

Basisgruppemøte er klassens time. Her blir det tatt opp aktuelle saker fra eks. elevrådsrepresentant og/eller kontaktlærer. Timen, som avholdes til fast tidspunkt hver uke, kan også brukes til å jobbe med/belyse ulike tema, som ungdom og databruk. For å sette fokus på, og skape dialog rundt dataspill og databruk har vi utviklet et verktøy for kontaktlærere til bruk i basisgruppemøtene. Formålet med verktøyet er å øke dialog og oppmerksomhet om dataspill og databruk.

Du som kontaktlærer kjenner klassen din best og vet hva som skaper best forutsetninger for en god og åpen samtale blant elevene. Eksempelvis kan de sitte i ring eller i mindre grupper som to og to eller tre og tre. Stå gjerne ved tavla og noter i stikkordsform hva elevene forteller. For å oppsummere på slutten av timen, gå igjennom det elevene har sagt og sikre at alle meninger blir hørt.

Påstander til refleksjon og diskusjon:

  • Jeg synes det er vanskelig å regulere tida jeg bruker på PC/internett.
  • Jeg klarer fint å disponere tida mi på ulike aktiviteter (databruk, lekser, fysisk aktivitet, venner, fest osv.).
  • Jeg ser ikke på telefonen under felles måltider.
  • Det er greit å bruke nettet/sosiale media til å uttrykke meninger jeg ikke tør å si face to face.

Diskuter også ungdommers uttalelser:

  • Vi ønsker at foreldrene fortsatt bryr seg om og interesserer seg for det vi holder på med.
  • Vi kan noen ganger trenge hjelp til å slå av pc`en selv om vi protesterer når foreldrene gjør det.
  • Vi skulle ønske lærerne hadde slått hardere ned på bruk av Facebook, Youtube og lignende i timene.
  • Kanskje elevene kommer fram til sine egne kjøreregler for databruk i klassen?

 

Referat fra basisgruppemøte med fokus på ungdom, dataspill og databruk:

Jeg startet timen som oppsatt. Elevene var forberedt på temaet, og mumlingen hadde allerede begynt da jeg ba om ro i klassen. Dette er tydelig noe som engasjerer de fleste elevene, i mindre eller større grad.

Vi tok utgangspunkt i malen som er utarbeidet gjennom prosjektet. I min klasse er erfaringen at det er best å sitte i ring for å oppnå en best mulig dialog. Jeg setter gjerne både stol og pulter i ring, da føler ofte ikke elevene seg så utsatt. Når vi går gjennom påstandene og under diskusjonen står jeg ved tavla og noterer noe av det elevene sier.

Eleven sier at de bruker mye tid på pc i forhold til lekser, og da er det lett å fortsette å sitte foran skjermen når skolearbeidet er unnagjort.

Det blir diskusjon rundt det å bruke sosiale medier når det gjelder ting de ikke tør si «face to face». Men de blir for så vidt enige om at det de ikke tør å si direkte, kan de holde for seg selv. Noen sier at dette ikke alltid er lett å etterleve.

Videre sier noen elever at de klarer fint å disponere tida si. «Vi sitter jo ikke så mye på Instagram da!».

Mange synes imidlertid at det er vanskelig å disponere skjermtida selv, uten hjelp fra voksne. Samtidig som de ønsker å få tillit og ta ansvar selv.

Elevene ønsker at voksne skal “practice what they preach”.

«Vi skulle ønske lærerne hadde slått hardere ned på bruk av Facebook, Youtube og lignende i timene».

Dialogen går fort over i hvordan de enkelte elevene forholder seg til hverandre og hvilke regler som burde gjelde. Så vi går over til å lage kjøreregler for klassen.

Kjøreregler:

Alle legger telefonen sin i kurven som læreren låser inn hver time. Vi får den tilbake når timen er over.

Alle skjermene skal være nede fram til læreren sier det er greit, eller vi skal bruke den i arbeidet. Når vi bruker pc`n i timene så flytter læreren seg bakerst i rommet så den har oversikt, eller beveger seg rundt blant elevene.

«Har du ikke noe fint å si så ikke si noe i det hele tatt» - gjelder også på sosiale medier.

 

Utfordringen blir å håndheve reglene, noen uroligheter rundt dette selvfølgelig, men det virker som de ønsker å prøve i alle fall.

 

Kari, kontaktlærer 2STC

 

Eksemplet er hentet fra rapporten Valdresungdom og dataspill, utgitt av KoRus-Øst og Valdres vidaregåande skule.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)