Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Ungdomsrådet, politiet og Stjørdal kommune spiller på samme lag

18.04.2017 | Marit Helene Stigen og Kari Christensen

Storvika i Stjørdal; et kjent område med badestrand og arenaer egnet for uorganiserte sosiale sammenkomster. Sammenkomster som av og til kan utvikle seg i negativ retning, og dermed utløse behov for tilstedeværelse fra politiet.

For noen år siden ga ungdommene selv følgende tilbakemelding til politiet; "Dere kjører forbi fulle ungdommer under 18 år og gjør ingenting. Da tror vi at det er greit å drikke. "

Disse tydelige tilbakemeldingene fra ungdommene selv, samt helseundersøkelser som viste en lav debutalder på alkohol i vår kommune, var starten på en god ungdom- og alkoholdebatt mellom politiet i Stjørdal, kommunen og Ungdomsrådet. Kunnskapen vi satt på, forskning og opplevelsen til våre ungdommer, bidro til at samtlige aktører kom til enighet. Man ønsket å være tydeligere på alkoholloven og 18 års grensen. Ungdommene forventet et klart og tydelig politi, og signaliserte at de ønsket at politiet også var like tydelige overfor deres foreldre/foresatte.  

Politiet i Stjørdal og resten av Nord Trøndelag, hadde som ett av sine strategiske valg å begrense alkoholens skadevirkninger hos ungdommene. Det strategiske valget ble konkretisert gjennom et uttalt mål om å heve debutalderen hos ungdom med minimum 1 år. I følge Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HuNT) hadde kommunen vår en debutalder på 14,2 år.  

100 ungdommer sendt hjem fra fest
Denne satsninga førte blant annet til at politiet en lørdag i april 2014 sendte hjem rundt 100 ungdommer fra en offentlig fest i kommunen. Dette var ungdom under 18 år som hadde drukket alkohol, eller som hadde med seg alkohol til festen. Foreldre/ foresatte til disse ungdommene ble ringt opp av politiet, med beskjed om å hente og ta vare på sine barn. Omfanget av ungdom som ikke fikk med seg festen de hadde gledet seg til, skapte både avisoverskrifter og debatt i lokalsamfunnet. Debatten handlet i hovedsak om 18 års grensen, kontra den trønderske tradisjonen med at det er akseptert at ungdom kan drikke alkohol når de er konfirmert.

Bekymringssamtale og straksforebygging

Politiet i Stjørdal har etablert en intern omforent holdning i møte med alkoholberuset ungdom under 18 år. Dersom man treffer beruset ungdom under 18 år, blir foreldre og foresatte kontaktet og bedt om å møte til bekymringssamtale hos politiet. Møtet bør gjennomføres så tett opp til hendelsen som mulig. En viktig arena for dialog mellom ungdom, foreldre og politi for å forebygge at enkeltungdommer videreutvikler en uønsket atferd. Arenaen er vurdert til å være et effektivt straksforebyggende tiltak, hvor grenser og bevisstgjøring som tema vanligvis gir en god dialog mellom ungdom og foreldre. Involveringen av foreldrene og dyktiggjøring av de som foresatte, er avgjørende for videre oppfølging i hjemmet.

Møte mellom Ungdomsrådet, politiet og Stjørdal kommune
Politiets inngriper og håndtering av festen aprildagen 2014, skapte som nevnt mye diskusjon blant ungdom og foreldre på Stjørdal. Både politi og kommune fikk mange reaksjoner fra ungdommer etter det som skjedde. Det ble nærmest et «kultursjokk». Mange følte urettferdighet ved at noen ble stoppet, mens andre kom seg inn på festen, uttalte lederen i Ungdomsrådet.

I etterkant av dette ble det arrangert et møte mellom Ungdomsrådet, politiet og Stjørdal kommune. Temaet for møtet var den forebyggende aktiviteten som bør iverksettes, for å utsette alkoholdebuten hos ungdom. Underveis i møtet fikk alle parter en større forståelse og kunnskap om hverandres meninger og ståsted.

Lederen av ungdomsrådet uttalte i etterkant av møtet:
– Politiet skal skape trygghet, ro og orden. De er ikke opptatt av å «ta» ungdommene. De er her for å passe på oss!  Vi må alle spille på lag for å utsette alkoholdebuten.

På lag for å «røske» opp i alkohol-kulturen
Ungdomsrådet og politiet gikk i etterkant sammen ut i media for å synliggjøre et felles standpunkt: Ungdom under 18 år skal ikke drikke alkohol!  

Ungdomsrådet beskrev på en god måte i lokalavisa at de ønsket et tydelig, og ikke minst rettferdig politi. Innsatsleder Thor Inge Aas fra Stjørdal lensmannskontor uttalte at ungdommen selv må ta ansvar.

– Dere må ta avstand fra alkohol på et tidlig tidspunkt. Kanskje dere ungdommer selv kan påvirke hverandre mer enn både politiet og foreldrene. Hver enkelt sin holdning er kjempeviktig, sa Aas i reportasjen.

Politiets, foreldrenes eller ungdommenes ansvar?

Arbeidet med å heve debutalderen for alkohol er i all hovedsak et holdnings – og kulturarbeid som må foregå på både private og offentlige arenaer. Ungdomsundersøkelser viser at mange ungdommer ikke kjenner til foreldrenes holdninger til alkoholbruk før fylte 18 år. Vi vet at forskning viser at ungdommer som har foreldre med liberale holdninger til temaet, drikker mer enn ungdommer med foreldre som setter tydelige grenser til sine barn. Et eksempel på liberal praksis, er foreldre som sender med ungdommen alkohol på fest. Ungdommene i Stjørdal etterspurte et mer tydelig politi som ikke bare kjørte forbi Storvika mens "festen pågikk".  I dialogen med politiet, i etterkant av festen der 100 ungdommer ble sendt hjem, etterlyste de samme ungdommene tydelige grenser fra sine foresatte. 

Budskapet fra våre ungdommer kan oppsummeres på følgende måte: Grenser skaper trygghet, som igjen skaper trygge ungdommer! Trygge ungdommer er viktig for å skape gode lokalsamfunn. Jobben fortsetter med våre nye ungdomskull og nye foreldregenerasjoner. Politi og kommune skal ta sitt ansvar, for å støtte foreldrene/foresatte som tross alt spiller den viktigste rollen i sine barns liv.

 

Artikkel om dette arbeidet publisert i adressa.no

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)