Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Å ha, å delta, å være en av gjengen. Velferd og fattigdom i et ungdomsperspektiv

26.04.2011 | Nova-rapport 11/2011

Forskningsprosjektet til Aaboen Sletten ved NOVA viser at ungdom i familier som har dårlig råd, både er mindre sammen med jevnaldrene og oftere opplever at de er upopulære

Mira Aaboen Sletten har i doktorgradsavhandlingen sin; "Å ha, å delta, å være en av gjengen. Velferd og fattigdom i et ungdomsperspektiv" beskrevet velferd på en måte som tar utgangspunkt i ungdoms sosiale virkelighet i ungdomstiden.

I avhandlingen brukes data fra tre av NOVAs større spørreskjemaundersøkelser blant ungdom: Ung i Norge 2002, Ung i Oslo 2006 og Ung i Norge longitudinell. Analysene omfatter hovedsakelig ungdom i ungdomskolealder (13-16 år) og bruker metoder som krysstabeller, logistisk regresjon og flernivå logistisk regresjon.

Selv om ungdom i familier som har dårlig råd, både er mindre sammen med jevnaldrene og oftere opplever at de er upopulære, er det ikke en nødvendig sammenheng mellom det å delta mindre sosialt og den subjektive opplevelsen av å stå utenfor. Analysene viser en kobling mellom dårlig råd i familien og svake vennskapsrelasjoner, mobbing, ensomhet og følelsen av å være upopulær, men artikkelen tyder ikke på at det at ungdom i fattige familier bruker litt mindre penger enn andre i hverdagen kan forklare at de oftere viser slike tegn på sosial isolasjon. Svak familieøkonomi begrenser ungdoms forventninger til framtiden, og det å føle at man er upopulær blant jevnaldrende er med å redusere forventninger til framtiden blant ungdom familier med dårlig råd.

Les rapporten >>Å ha, å delta, å være en av gjengen

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)