Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak

01.10.2013 | Rapport 2013:4 fra Folkehelseinstituttet

En ny kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet, som er utført på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser at 30 000 barn og unge mellom 4 og 18 år strever med samhandling og mange har behov for hjelp.

Basert på en gjennomgang av publisert litteratur viser resultatene blant annet at den beregnede forekomsten av diagnostiserbar atferdsforstyrrelse i Norge var 1,8 % for opposisjonell atferdsforstyrrelse og 1,7 % for alvorlig atferdsforstyrrelse, med en total på 3,5 %. Det var en relativt stor kjønnsforskjell med overvekt av gutter for begge lidelsene. Det kan henge sammen med at gutter generelt har mer normbrytende atferd enn jenter.

Barn med atferdsforstyrrelser har mange behov for hjelp og støtte. Det finnes en del hjelpetiltak i Norge, som jobber mest med samspillsformer i familien. Likevel tyder tilgjengelig informasjon på at kun 0,4 % av barn får slike tiltak hvert år. Det virker derfor som at det er et sprik mellom antall barn som trenger behandling, og antall barn som faktisk får behandling for sin atferdsforstyrrelse.

Bufdir har over lengre tid bygget opp sitt tjenestetilbud til denne gruppen barn og unge, og har hatt ledig kapasitet i sine tiltak for dem som strever med å samhandle med andre barn og voksne.

Les hele rapporten >> Atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)