Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Barn med foreldre som har psykiske lidelser eller som misbruker alkohol

08.06.2011 | Folkehelseinstituttet 2011:4

 

Omfang

Rapporten anslår at det i løpet av det siste året var 410.000 barn som hadde én eller to foreldre med en psykisk lidelse og 90.000 barn som hadde minst én forelder som misbrukte alkohol. Fordi noen barn tilhører begge gruppene, har Folkehelseinstituttet beregnet at det totale antall barn er 450.000.

Psykiske lidelser og alkoholmisbruk er i rapporten definert slik at personene kunne fått en psykiatrisk diagnose dersom de hadde oppsøkt en lege med problemene sine.

Mange av foreldrene har forholdsvis milde lidelser som hovedsakelig plager dem selv og ikke barna. Det kan dreie seg om fobier, forbigående depresjoner og mild sosial angst.

I rapporten er det beregnet at totalt 290.000 barn har én eller to foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk som er såpass alvorlig at det går ut over måten foreldrene fungerer i hverdagen.

Når bare lidelser som betegnes som «klart alvorlige» teller med, anslås det at totalt 135.000 barn rammes.

 

Konsekvenser

Forskerne har også sett på hvilke konsekvenser dette får for barna. Konklusjonen er at de fleste barn har stor tilpasningsdyktighet og klarer seg bra på sikt selv om det er vansker i familien.

Barna har likevel dobbelt så stor risiko som andre barn for å oppleve alvorlige negative hendelser som å selv utvikle psykiske lidelser, bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep eller for å dø tidlig.

Det er viktig å merke seg at det er stor variasjon i konsekvensene for de barna som vokser opp med foreldre med alvorlig psykisk sykdom eller rusmisbruk.

– Å ha en psykisk syk forelder kan oppleves som en stor belastning for barnet uten at det utvikler seg til varige problemer. De fleste barn viser stor tilpasningsdyktighet og klarer seg bra på sikt selv om det er vansker i familien, sier avdelingsdirektør i Avdeling for psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet, Arne Johannesen på Helsedirektoratets nettsider.

 

Nye rettigheter for barn som pårørende 

I 2009 vedtok Stortinget bl.a. endringer i helsepersonelloven og lov om spesialisthelsetjenesten for å sikre at helsepersonell skal identifisere og ivareta informasjons- og oppfølgingsbehovet til mindreårige barn som pårørende. I tillegg ble det lovfestet at spesialisthelsetjenesten skal ha barneansvarlig personell som skal sikre at barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde personer får oppfølging.

 

Les rapporten >>Barn med foreldre som har psykiske lidelser eller som misbruker alkohol

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)