Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Barn som lever i fattigdom. Rapport om arbeidet med regjeringens strategi 2015–2017

29.01.2018 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken, IMDi, Kulturdepartementet og Utdanningsdirektoratet (2018)

Rapporten er utgitt som en felles tverrsektoriell strategi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken, IMDi, Kulturdepartementet og Utdanningsdirektoratet.

I 2015 lanserte regjeringen strategien Barn som lever i fattigdom (2015-2017). Strategiens hovedformål var å forebygge at fattigdom går i arv, samt dempe negative konsekvenser av å vokse opp i familier med vedvarende lavinntekt. Den nye rapporten oppsummerer arbeidet med strategien.

Rapporten tar først for seg tema fattigdom i Norge, hvor definisjoner, målemetoder og status for fattigdom i Norge blir beskrevet. Videre presenteres relevant forskning om temaet, og det gjøres vurderinger av 33 av strategiens 64 tiltak.

Følgende syv innsatsområder står sentralt i strategien, og blir presentert i rapporten:

  • Forebygge ved å styrke utsatte barnefamilier.
  • Gjennomføre utdanningsløp – barnehage og skole.
  • Et godt helsetilbud til alle barn og unge.
  • Deltakelse og inkludering – fritid, kultur og idrett.
  • Tilgang til arbeidslivet for ungdom og foreldre.
  • Forskning og statistikk.
  • Ansvars- og kompetansedeling: stat, kommune og frivillig sektor.

Videre tar rapporten opp ulike perspektiver knyttet til arbeid mot fattigdom, og beskriver erfaringer fra det tverrsektorielle arbeidet.

I 2016 var det 101.300 barn i Norge som vokste opp i familier som hadde hatt lavinntekt i mer enn tre år. Det var 10,3 prosent av barna i Norge, en økning på o,3 prosent fra 2015. I følge rapporten er det tre sentrale årsaker til økningen i andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt;

  1. En økning i gruppen barn med innvandrerbakgrunn som har foreldre med lav utdanning og svak yrkestilknytning.
  2. Barnefamilier har hatt en svakere inntektsutvikling, sammenlignet med husholdninger uten barn. Spesielt barnefamilier med småbarn har opplevd dette, og særlig enslige forsørgere med småbarn.
  3. Offentlige overføringer har ikke økt i takt med lønnsveksten, så inntekter fra lønnet arbeid har blitt enda viktigere for familieøkonomien.

Rapporten oppsummerer til slutt anbefalinger fra de syv innsatsområdene, og kommer med anbefalinger for det videre arbeidet med strategien.

Les rapporten >> Barn som lever i fattigdom. Rapport om arbeidet med regjeringens strategi 2015–2017

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)