Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Barn, ungdom og koronakrisen

14.12.2020 | NKVTS-rapport 2/2020

En landsomfattende undersøkelse av vold, overgrep og psykisk helse blant ungdom i Norge våren 2020. Delrapport 1 av 3.

Dette er den første av tre delrapporter fra et forskningsprogram som har til hensikt å fremskaffe kunnskap om hvilke psykososiale konsekvenser covid-19 og smitteverntiltakene kan ha fått for barn og unge i Norge. Rapporten presenterer funnene fra en undersøkelse av et nasjonalt representativt utvalg ungdom i alderen 13-16 år under nedstengingen våren 2020.

Denne rapporten (Delrapport 1) er basert på en nasjonal undersøkelse av norsk ungdom i alderen 13 til 16 år, og er en oppfølging av UEVO-studien som ble gjennomført i starten av 2019. Deltakere ble rekruttert på skolen, og undersøkelsen ble gjennomført i skoletiden. Data ble samlet inn i perioden 1. juni til 24. juni 2020. Det var 3575 ungdommer som deltok i undersøkelsen, omtrent like mange futter og jenter. Undersøkelsen var digital, og elevene besvarte spørsmålene på telefon, PC eller nettbrett. Det digitale spørreskjemaet i undersøkelsen var fleksibelt, og ga mulighet for tilpassede oppfølgingsspørsmål.

Resultatene viser at det ser ut til at koronakrisen rammet ekstra hardt ungdom som i utgangspunktet hadde et hjelpebehov. Disse må man identifisere og sette inn umiddelbare og forsterkede tiltak for å hjelpe under en krise.

Ungdom generelt har ifølge denne studien klart seg bra, og har på noen områder hatt det bedre enn tidligere, kanskje på grunn av redusert tempo i hverdagen og mer samvær med familien. Når man skal prioritere for fremtidige kriser, må man først og fremst sette inn ressursene på hjelpetjenestene for barn og unge i risiko.

Denne undersøkelsen gjenspeiler situasjonen for norsk ungdom umiddelbart etter første gjenåpning. Det har siden kommet nye smittebølger med en delvis nedstenging, og vi vet foreløpig ikke hvordan slike gjentatte bølger og vedvarende usikkerhet om femtiden vil kunne påvirke ungdom.

Les rapporten >> HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)