Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Barn, unge og kriminalitet

18.11.2020 | Folkehelseinstituttet

Hvordan forhindrer man at barn og unge kommer inn i, eller fortsetter med en kriminell løpebane? Det er spørsmålet forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har hatt som utgangspunkt når de har oppsummert og vurdert tiltak som er tilgjengelig i Norge.

Vurderinger og råd i rapporten er basert på innspill fra relevante kunnskapsoppsummeringer og forskning, nasjonale og internasjonale eksperter og forfattergruppens egen kompetanse. I tillegg er det hentet inn kunnskap og erfaringer gjennom drøftinger og innspill fra bruker- og referansegruppe som ble nedsatt i forbindelse med oppdraget fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

Rapporten består av seks kapittel:

  1. Innledning. Om oppdraget, ekspertkonferansen og rapporten.
  2. Omfang av alvorlige atferdsproblemer og ungdomskriminalitet, og reaksjonsformer for unge lovbrytere.
  3. Utvikling, forebygging av alvorlige atferdsproblemer og kartlegging av risiko- og beskyttelsesfaktorer.
  4. Tiltaksnivåer og evidensbaserte tiltak.
  5. Implementering, organisering og kjerneelementer i virksomme tiltak.
  6. Vurderinger og anbefalinger.

Ifølge forfatterne gir ikke rapporten en fullstendig oversikt over og vurdering av alle innsatser, programmer og tiltak som eksisterer i Norge eller internasjonalt på feltet forebygging av atferdsproblemer og kriminalitet blant barn og unge. Fokus i denne rapporten er på tiltak for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer og kriminalitet, men også på forutsetninger for god forebygging og behandling, som betydningen av implementering og kvalitetssikring i tjenestene.

Kort oppsummert viser rapporten at vi i Norge har tilgang til flere av de beste tiltakene for å forebygge at barn og unge begynner med kriminalitet. Men disse benyttes i altfor liten grad, og ofte benyttes tiltak som vi ikke vet om virker.

Rapporten beskriver følgende tiltak som de med best dokumentert effekt i å forebygge at barn med store atferdsproblemer begynner med kriminalitet: Parent Management Training Oregon (PMTO), De utrolige årene (DUÅ), Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR).

Dersom en ungdom har begått kriminalitet, er det nødvendig med en mer omfattende og koordinert innsats som retter seg mot familie, skole og nærmiljø i tillegg til ungdommen selv. Slike tiltak kalles multisystemiske og har best dokumentert effekt i å stoppe en uheldig utvikling mot en kriminell løpebane. Eksempler på slike tiltak er: Funskjonell familieterapi (FFT), Multisystemisk terapi (MST), Treatment Foster Care Oregon (TFCO) (behandlingshjem).

Rapporten anbefaler økt satsing på disse tiltakene, inkludert å gjøre dem tilgjengelig for flere.

 

Les rapporten >> Barn, unge og kriminalitet. Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane? Oppsummering og vurdering av virksomme tiltak, behandling og organisering.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)