Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

27.11.2020 | Salto og Oslo politidistrikt

Rapport basert på data fra 2019.

Målet med denne rapporten er å styrke kunnskapen om kriminalitet og rusbruk blant barn og unge i Oslo. Gjennom kartlegging av barne- og ungdomskriminalitet og beskrivelse av tendenser og utfordringer innen rusbruk blant unge i Oslo, skal rapporten styrke kunnskapsgrunnlaget for valg av målsetninger og tiltak i det forebyggende arbeidet.

Datagrunnlaget baserer seg i hovedsak på en presentasjon av kvantitative data fra politiets straffesaksregister (STRASAK), bearbeidet spesielt for bruk innen SaLTo-samarbeidet. Det benyttes også befolkningsstatistikk fra Oslo kommune og «registerdata» fra Velferdsetaten, knyttet til deres innsats overfor barn og unge. Sistnevnte suppleres med fagmedarbeidernes kunnskap og erfaringer. Beskrivelsen av rustrender bygger på ulike kilder innen det aktuelle forskningsfeltet, samt erfaringene til ansatte i SaLTo-nettverket.

I 2019 ble i underkant av 3 % av byens barn og unge mellom 10 og 17 år registrert med kriminalitet. Det betyr at mer enn 97 % av dem IKKE ble det. De aller fleste barn og unge i Oslo er lovlydige, også målt for mindre aldersgrupper og i ulike deler av byen. Den registrerte kriminaliteten i aldersgruppen 10–17 år har likevel hatt en tydelig stigende tendens siden 2015, og i 2019 ble 1517 personer i aldergruppen 10–17 år registrert som mistenkte i 2470 ulike anmeldelser. Dette var en økning fra 1334 personer i 2293 anmeldelser i 2018. Barn- og unge som blir registrert for gjentatt kriminalitet preger også totalbildet i stor grad, da disse er registrert i nesten halvparten av anmeldelsene i 2019. For aldersgruppen 18–22 år har registreringen av antall mistenkte personer og anmeldelser vært relativt stabil siden 2015.

Antall registreringer for ran begått av personer under 18 år steg noe fra 2018 til 2019. For aldersgruppen 18–22 år har registreringen for ran de siste årene vært klart lavere enn for de under 18 år. Det er også registrert økning i fysisk vold, massevold og lovbrudd mot offentlige tjenestepersoner. Som i de foregående tre år var det også i 2019 en økning i antall unge (seks flere) som ble registrert med gjentatt kriminalitet. Gruppen som i 2019 ble registrert for gjentatt kriminalitet utgjorde 188 personer under 18 år, noe som tilsvarte litt mer enn 12 % av de mistenkte personene i aldersgruppen 10–17 år.

Rapporten viser at det er økt bruk av cannabis blant unge, og at holdningen til bruk av cannabis er blitt mer liberal de senere årene. Det blir rapportert at det er få unge som bruker andre rusmidler enn alkohol og cannabis. Tilbakemeldingen er at flertallet av ungdommene som prøver eller bruker rusmidler gjør dette samtidig som de har et høyt funksjonsnivå, og det kan se ut til at kun et fåtall har en avhengighetsproblematikk.

Uteseksjonen konstaterte i 2019 en økning i antall unge personer som de registrerte å være i kontakt med. Økningen var størst for de under 18 år, og aller størst i gruppen under 15 år. Det ble påtruffet langt flere mindreårige i de åpne rusmiljøene i 2019 enn de to foregående årene. De fleste unge som oppholder seg i Oslo sentrum er der for å treffe venner og for å drive med aktiviteter det ikke er knyttet spesiell bekymring til. Samtidig er unge også involvert i ulike aktiviteter i utsatte sentrumsområder hvor rus og kriminalitet inngår. Ungdomsmiljøene samles i stor grad ved Oslo Sentralstasjon og områdene rundt.

Private sikkerhetsselskaper og politiet er de som oftest avdekker og anmelder henholdsvis butikktyveri og narkotikalovbrudd. Deres fokus, satsningsområder og strategier varierer. Et økt antall anmeldelser kan være positivt da flere forhold avdekkes, samtidig kan økt registrering gi inntrykk av at den faktiske kriminaliteten øker uten at det nødvendigvis er tilfelle.

Les rapporten >> HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)