Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Følgeevaluering

20.12.2013 | NIBR-rapport 2013:23

Rapporten er første del av følgeevalueringen av Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI), et pilotprosjekt Helsedirektoratet gjennomfører i 8 kommuner. Målet med pilotprosjektet er å utvikle og tilpasse BTImodellen til norske forhold sammen med 8 nøkkelkommuner og regionale kompetansesentre på rusfeltet til inspirasjon for alle landets kommuner, slik at de som ønsker det kan ta denne i bruk.

Evalueringen baserer seg på en spørreskjemaundersøkelse som kartlegger situasjonen i deltakende kommuner før BTI er iverksatt. Denne ble sendt til 5000 medarbeidere og ledere i tjenesteenheter i pilotkommunene. 2260 svarte. Den utgjør hoveddelen av analysen. Dernest er det gjennomført telefonintervjuer med alle prosjektlederne i nøkkelkommunene og det er gjennomført en dokumentstudie.

Tema for evalueringen er tverrfaglig samarbeid, forankring av arbeid for utsatte barn og unge, kompetanse og opplæring.

Studien viser at det flyter lite informasjon om faktorer som er nødvendige for at tverrfaglig samarbeid skal være vellykket i nøkkelkommunene (team og teamets arbeidsformer). Svært få kjenner veilederen ”Fra bekymring til handling”. Manglende informasjon påvirker tillit mellom tjenestene. Det er barrierer for at konsultasjon finner sted. Den viktigste årsaken til dette ser ut til å være at roller oppfattes som uklare og dette påvirker kunnskapen medarbeidere har om hvor de skal henvende seg ved bekymring.

Videre er det svært få som kan noe om hvordan teamene er organisert og arbeider, og dette hindrer dialog og diskusjon.

Svært få medarbeidere er av den oppfatning at de har nødvendig opplæring angående de fleste faktorene som knytter seg til tidlig innsats for utsatte barn og unge. Dette kan bety at det i utgangspunktet er lite felles forståelse av begreper og regler, og det kan påvirke muligheten for å komme fram til enighet om meninger og holdninger. Dette er en situasjon kommunene har stor forståelse for og det arbeides nettopp med å tilpasse verktøy og lignende til sin lokale situasjon, samt for å tilrettelegge for opplæring. Felles handling er avhengig av at trinnene foran fungerer godt, samt av at det er ressurser som kapasitet og tiltak å ta i bruk i oppfølgingsarbeidet. Felles handling kan også være avhengig av at det er utarbeidet rutiner, for eksempel for gjennomføring av møter, som er kjent for alle som skal delta og som de oppfatter at de er forpliktet til å følge.

 

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Følgeevaluering

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)