Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Beredskapsteam mot mobbing. Samarbeid mellom voksne

02.12.2014 | Rapport fra FUG og KS (2014)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og KS har samarbeidet om et utviklingsprosjekt som fokuserer på de vanskelige mobbesakene i skolen. Prosjektets overordnede målsetting har vært at elever og familier som lider under alvorlig mobbing der det er fare for liv og helse, skal få hjelp. Denne rapporten beskriver erfaringer som fire kommuner har høstet med et beredskapsteam mot mobbing i fastlåste mobbesaker.

De fire kommunene Sarpsborg, Råde, Kristiansand og Egersund har siden 2012 jobbet med å organisere opp tverrfaglige team i sine kommuner. De har brukt tid på å utforme mandat og rutiner og sette sammen et best mulig team. Denne rapporten forteller hva de fire kommunene har gjort i prosjektperioden fra juni 2012 til juni 2013: Hvordan de har organisert beredskapsteamene, hvordan teamene har jobbet og noen råd til andre kommuner som vil etablere beredskapsteam. Rapporten inneholder en kort beskrivelse av selve prosjektet og en oppsummering av hva prosjekteiere ser som viktig kunnskap å ta med videre.

Organiseringen er en viktig suksessfaktor. Det skal ikke etableres nye kontorer og virksomheter. Styrken ligger i å benytte kommunens kompetanse på tvers slik at medlemmene av teamet tar med seg sin kompetanse og sine nettverk inn. De kan ha faste møter eller tre sammen når en sak er meldt til teamet. Det er viktig at man lager rutiner for ansatte i de jobbene de allerede har. For eksempel at det inngår i PPT-leders arbeidsoppgaver å være medlem av beredskapsteamet. Det er viktig å være tydelig på hva slags myndighet teamet har, slik at de kjenner handlingsrommet sitt og slipper å avklare dette når de arbeider med en konkret mobbesak.

Et annet viktig fellestrekk ved prosjektteamene er at teamet ikke skal overta ansvaret for mobbesakene fra skolen. Det etableres rutiner for hva skolene skal gjøre før de kontakter teamet, og det er skolene som er ansvarlig for å gjennomføre tiltak som ligger innenfor deres myndighetsområde. Når det gjelder tiltak utenfor skolenes myndighetsområde, har kommunene gjort dette litt forskjellig. Enten ved at saken overføres til den instansen som har ansvar og myndighet, eller ved at teamet instruerer andre instanser om å følge opp. Beredskapsteamene skal ikke være dumpeplass for mobbesaker.

Det er viktig at teamene fremstår som et hjelpetilbud for skolene og et lavterskeltilbud for foresatte som opplever at skolene ikke tar tak i saken. Når det gjelder det siste, er det opp til beredskapsteamene å avgjøre om de er riktig instans eller om saken hører hjemme på skolen. En viktig erfaring er at teamene har legitimitet innad i kommunen og at overordnet myndighet, enten dette er kommunestyret, rådmannen eller oppvekstsjefen, gir beredskapsteamet tilgang på nødvendige medarbeidere, kompetanse og handlingsrom.

 

Les rapporten >> Beredskapsteam mot mobbing. Samarbeid mellom voksne

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)