Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Bruk av alkohol og medikamenter blant eldre (60+) i Norge

12.07.2012 | NTNU HUNT forskningssenter (2012)

Forskere ved institutt for samfunnsmedisin ved NTNU har brukt data fra HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag), og satt søkelys på eldre menneskers misbruk av både alkohol og medikamenter.

HUNT-undersøkelsene har samlet inn data siden 1980-årene, gjennom HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1995-97) og HUNT 3 (2006-08). Undersøkelsen omfatter alle aldersgrupper fra 13-100 år

Resultatene fra HUNT 3 viser at andelen eldre som sier at de ikke drikker i det hele tatt, er redusert mye fra de to første HUNT-undersøkelsene. Fra HUNT2 til HUNT3 har både kvinner og menn som er 60 år eller eldre doblet sitt alkoholinntak. Økningen gjelder begge kjønn og alle utdanningsgrupper. Det har spesielt vært en markant økning i vindrikking fra HUNT2 til HUNT3, og det er også flere som rapporterer at de har et problematisk forhold til alkohol. 
 
Selv om eldres drikkemønster avtar med årene etter at de har passert 60 år, er det likevel ganske vanlig blant de aller eldste å drikke alkohol regelmessig. Når det gjelder å drikke større mengder alkohol, og bli beruset, blir dette sjeldnere etter hvert som de nærmer seg 80 år.

I følge forskerne er eldre generelt mer følsomme for alkoholens virkninger og bivirkninger enn yngre. Det er på grunn av fysiske forandringer i kroppens omsetning av alkohol. Dette kan blant annet føre til at alkohol hindrer koordinasjon og minne, og fører til forsterkede følelser som igjen kan føre til nedstemthet, irritabilitet og vold. I tillegg kan alkoholen påvirke fordøyelsen, noe som hindrer opptak av vitaminer og mineraler. Eldre spiser også mindre mat og trenger mindre energi. Ettersom alkohol og alkoholholdige drikker er energirike, kan dette i alvorlige tilfeller føre til redusert matinntak med fare for mangeltilstander og feilernæring.

Forskerne uttrykker at en økning i alkoholbruk og flere eldre i befolkningen kan bety at samfunnet vil få større utfordringer med alkoholmisbruk blant eldre i årene som kommer. Fremover vil det derfor være viktig med mer forskning på alkoholbruk blant eldre. Det bør fokuseres på utvikling av gode screeninginstrument som er spesielt tilpasset eldre, slik at man tidlig kan fange opp individer med et problematisk drikkemønster.

Les rapporten >> Bruk av alkohol og medikamenter blant eldre (60+) i Norge.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)