Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Bruk av rusmidler på ulike måter – ulik risiko

28.04.2017 | Seraf

Dette notatet er utarbeidet i regi av SERAF på oppdrag fra Helsedirektoratet. 

Formålet med notatet er å belyse risiko knyttet til bruk av ulike rusmiddel og på ulike måter. Skader forbundet med rusmiddelbruk er sammensatte og skaper problemer på mange områder. Mennesker som bruker rusmidler, risikerer et stort spenn av potensielle fysiske skader, alt fra hudinfeksjoner til overdosedødsfall. Omfanget og alvorligheten av skadene gjør at vi må søke å redusere dem. Begrepet «skadereduksjon» brukes om handlinger og programmer som har til hensikt å redusere de negative helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av bruk av rusmidler.

Dette notatet henvender seg først og fremst til helsearbeidere, for å utdanne dem i hvordan man bør tenke og handle for å bidra til tryggere bruk av rusmidler. Den kan i noen grad også leses av andre, men forutsetter en del forkunnskaper innen helsefag

Det vurderes som hensiktsmessig at helsepersonell som er i kontakt med brukere av rusmiddel har kompetanse på og kan informere og veilede brukeren i en tryggest mulig inntaksmåte av rusmiddel. Notatet skal ikke leses som en oppfordring til å bruke rusmiddel, snarere tvert om.

Les notatet >>> Her    

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)