Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Bruk av rusmidler, sløvende legemidler og tobakk blant arbeidstakere i utvalgte bransjer i Norge

28.12.2016 | Folkehelseinstituttet

Studien er utført av forskere fra FHI på oppdrag fra Helsedirektoratet. Intensjonen med studien var å undersøke forekomsten av rusmidler, sløvende legemidler og tobakk blant arbeidstakere i Norge. Det var også av interesse å vurdere hvordan slik bruk påvirker arbeidet med tanke på sykefravær og nedsatt produktivitet.

Datamaterialet består av biologiske prøver i kombinasjon med selvrapporterte opplysninger gjennom spørreskjema. Spyttprøvene bidrar med informasjon om nylig bruk av de aktuelle stoffene, det vil si i løpet av de siste 24–48 timer. Spørreskjema gir informasjon om nylig bruk, bruk siste 12 måneder, samt informasjon om fravær og ineffektivitet som følge av rusmiddelbruk. Det ble også undersøkt mulige forskjeller i utbredelse og konsekvenser av rusmiddel- og tobakksbruk mellom bransjer, kjønn og aldersgrupper.

Totalt deltok 2 437 personer, fordelt på 22 ulike firma og åtte bransjer. Bransjene var; helsevesen, finans, industri, transport/lager, restaurant/barer, forskning, offentlig administrasjon og mediebransjen.

25 prosent svarer at de har vært på jobb i bakrus, eller vært ineffektive på grunn av alkoholinntak kvelden før. Fem prosent har hatt sykefravær på grunn av bakrus det siste året. Det var under  0,5  prosent som oppga selvrapportert fravær og ineffektivitet grunnet illegale stoffer siste år. Fravær siste år på grunn av sløvende legemiddelbruk ble oppgitt av 1,3 %, mens ineffektivitet på jobb grunnet sløvende legemidler siste år ble rapportert av 0,8 %.

Resultatene viser at antallet personer som blir hjemme fra jobb etter en festlig anledning med inntak av alkohol, varierer sterkt mellom ulike bransjer i Norge. Selvrapportert alkoholrelatert fravær siste 12 måneder varierte mellom 1–20 % og ineffektivitet varierte mellom 12–66 % i de åtte bransjene. Bruk av illegale stoffer, stort alkoholinntak, alkoholrelatert fravær og ineffektivitet ble hyppigst rapportert blant restaurant- og baransatte og mest sjelden blant helsearbeidere. Bruk av beroligende og/eller sløvende legemidler forekom hyppigst hos helsepersonell, transportarbeidere og lagerarbeidere.

Andelen menn som rapporterte om alkoholrelatert fravær var om lag dobbelt så høy som blant kvinner.

Illegale rusmidler ble hyppigst påvist hos personer under 30 år, mens beroligende og/eller sløvende legemidler ble påvist i økende omfang med økende alder. Daglig røyking og/eller bruk av snus ble oppgitt av 22,7 %, daglig røyking 13,6 % og daglig snusbruk 10,2 %. Det var flest tobakkbrukere blant ansatte i restaurant- og barbransjen. Blant snusbrukere var det flest menn.

Les rapporten >> Bruk av rusmidler, sløvende legemidler og tobakk blant arbeidstakere i utvalgte bransjer i Norge

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)