Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

«De setter pris på at du integrerer deg, liksom». Dialoger om sosial inkludering og alkoholbruk i det etnisk mangfoldige arbeidslivet

31.10.2012 | AKAN publikasjon 1/2012

Denne rapporten omhandler erfaringer og funn fra AKAN kompetansesenters mangfoldsprosjekt. Rapporten bygger på 23 kvalitative intervjuer av ansatte med minoritetsbakgrunn, 11 kvinner og 12 menn.

Fokus er rettet mot rusmiddelkultur og rusmiddelforebygging når ansatte har ulik etnisk bakgrunn, et aktuelt felt i et arbeidsliv som i økende grad er etnisk og kulturelt mangfoldig.

I studien fra AKAN oppgir enkelte arbeidstakere med minoritetsbakgrunn at de i sammenheng med sosiale settinger knyttet til jobb drikker litt alkohol, selv om de ikke gjør det i andre sammenhenger. Dette begrunnes blant annet med at alkoholbruken positivt påvirker omgivelsenes oppfatninger av hvor ‘integrerte’ de fremstår, med at fest er gøy en gang i blant, og med ønsker om å unngå eventuelle ubehag som oppstår dersom man bryter med de norske omgivelsenes forventninger. Enkelte beskriver frykt for tap av ‘norsk’ nettverk og karriereressurser ved avhold fra alkohol. Det formidles også ulike opplevelser av alkoholkulturen i forskjellige arbeidsmiljøer, avhengig av bransjekultur og arbeidsstokkens sammensetning.

I rapporten anbefaler AKAN å løfte frem minoritets- og mangfoldsperspektivet når det gjelder ulike sider ved alkoholbruk og sosial inkludering. De anbefaler blant annet arbeid med å få til en alkoholfokusfri tilrettelegging av fest og feiringer i etnisk og kulturelt mangfoldige arbeidsmiljøer, å inkludere spørsmål om ‘drikkepress’ i medarbeidersamtalene, og dessuten å arbeide målrettet med å rekruttere ansatte med annen etnisk og kulturell bakgrunn til deltakelse i det rusmiddelforebyggende/ arbeidsmiljørettede arbeidet på arbeidsplassen.

Les rapporten >> «De setter pris på at du integrerer deg, liksom»

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)