Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

ESPAD-undersøkelsen for 2019

14.12.2020 | ESPAD

Den europeiske skole-undersøkelsen ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) gjennomføres hvert fjerde år. Rapporten for 2019 bygger på svar fra nesten 100 000 ungdommer. Den viser bruk av rusmidler og tobakk blant europeiske 15–16-åringer i perioden 1995-2019. Folkehelseinstituttet (FHI) er ansvarlig for den norske undersøkelsen. Norske 15–16-åringer kommer svært godt ut sammenlignet med ungdommer i de andre 35 europeiske landene i undersøkelsen. De ligger gjennomgående lavt både når det gjelder røyking, bruk av alkohol og bruk av andre rusmidler.

Andelen 15–16-åringer som røyker daglig har blitt betydelig mindre etter årtusenskiftet, og er redusert fra 24 prosent i 1999 til 2 prosent i 2019. Norge var allerede i 2015 blant de landene i Europa som hadde den laveste andelen som oppga å ha røykt, både noen gang og daglig. Slik er det fremdeles. En av fire norske 10.-klassinger svarte at de noen gang hadde røkt.  Bare Island har færre dagligrøykende ungdommer enn Norge. Det er også færre unge som bruker snus daglig. Andelen dagligbrukere av snus er redusert fra 7–8 prosent til 4 prosent fra 2007. Det er særlig guttene som har redusert bruken av snus. For første gang omfatter undersøkelsen også spørsmål om bruk av e-sigaretter. I europeisk sammenheng ligger norske 10.-klassinger også relativt lavt på slik bruk. Om lag 2 prosent oppga i 2019 daglig bruk av e-sigaretter. De fleste ungdommene som oppga eksperimentering eller bruk med e-sigaretter hadde også erfaring med vanlige sigaretter og/eller snus.

Ungdommens alkoholbruk har hatt en jevnt nedadgående tendens siden årtusenskiftet, men nå ser det ut til at nedgangen har stoppet opp.  I 2019 oppga 16 prosent at de hadde drukket 5 alkoholenheter eller mer ved samme drikkesituasjon i løpet av de siste 30 dagene, en nedgang fra 55 prosent i 1999. Norske 15–16-åringer befinner seg dermed i det nedre sjiktet sammenlignet med annen europeisk ungdom også når det gjelder bruk av alkohol.

Eksperimentell bruk av cannabis har imidlertid økt noe. I årene 2007 til 2015 svarte i gjennomsnitt omtrent 6 prosent av ungdommene at de hadde prøvd cannabis noen gang. I 2019 svarte nesten 9 prosent det samme. Bruken av cannabis blant norske 15–16-åringer er fortsatt relativt lav i europeisk sammenheng. De norske resultatene viser dessuten at et flertall dem med cannabiserfaring har brukt stoffet samtidig med alkohol. De som rapporterer bruk av cannabis, har også drukket alkohol langt oftere siste 12 måneder enn ikke-brukere av cannabis. Det er flere elever i Oslo med cannabiserfaring sammenlignet med resten av landet. Relativt få norske 10.-klassinger oppgir å ha brukt andre ulovlige stoffer som ecstasy, kokain eller amfetamin. 

ESPAD rapporten (på engelsk) er tilgjengelig >>  HER  

Et sammendrag på norsk, utgitt av FHI, er tilgjengelig >> HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)