Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Edinburgh-metoden. Personsentrerte støttesamtaler ved nedstemthet og depressive symptomer i perinatalperioden

29.12.2017 | RBUP Øst og Sør

RBUP Øst og Sør har laget en håndbok for å kvalitetssikre jordmødres og helsesykepleieres samtaler med kvinner om psykisk helse i tiden rundt fødsel.

Det er godt dokumentert fra norske og internasjonale studier at psykiske vansker som angst og depresjon rammer ca. 10% av gravide og barselkvinner. I møte med helsetjenesten i kommunene er det viktig at disse kvinnene blir møtt empatisk og kvalitetssikret. Derfor har over 200 kommuner deltatt i opplæring i regi av Sped- og småbarnsnettverket, RBUP og gjennom opplæringsprogrammet «Tidlig inn». Her inngår kompetanseheving i psykiske helseplager i tiden rundt fødsel og kvalitetssikring av rutinene i møte med alle gravide og spedbarnsforeldre.

Opplæringsprogrammet Tidlig Inn gir tilbud om opplæring i gode verktøy og metoder for tidlig intervensjon. Edinburgh-metoden inngår i programmet. Et godt oppvekstmiljø i familier med omsorgsfulle og kompetente foreldre fremmer barnas psykiske helse.

Det har vært et behov for en bok som tydeliggjør hva arbeidet med The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) og støttesamtaler (Edinburgh-metoden) betyr i praksis.

Denne håndboken henvender seg til jordmødre og helsesøstre som har fått opplæring i Edinburgh-metoden og benytter den i praksis. Den er ment som et tillegg til «Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel» av Malin Eberhard-Gran og Kari Slinning (Folkehelseinstituttet, 2007).

I denne boken har forfatterne spesielt vektlagt den delen av Edinburgh-metoden som omhandler samtalen i etterkant av mors utfylling av EPDS-skjema, samt støttesamtalene.

Å være en god lytter er en viktig del av kompetansen både helsesykepleiere og jordmødre har tilegnet seg som del av sin grunn- og videreutdannelse. Erfaringer og tilbakemeldinger fra samarbeid med helsestasjonene har likevel vist at det er nødvendig med utvikling av holdninger og et utvidet repertoar på grunn av støttesamtalenes spesielle karakter. Dette er bokens målsetting.

 

Les håndboken HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)