Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Effekt av psykososiale tiltak for forebygging og behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og ungdommer

24.11.2014 | Rapport fra Kunnskapssenteret nr 22–2014. Oversikt over systematiske oversikter.

Relativt mange barn og unge har milde symptomer på depresjon eller angst. Når symptomene påvirker livskvaliteten kan de trenge profesjonell hjelp for å bli friske. Psykososiale tiltak for depresjon og angst er ikke-medikamentelle tiltak som kan rettes mot barn fra risikogrupper (forebyggende tiltak), eller de med tydelig symptomer på depresjon eller angst og dem som er fått en diagnose på depresjon eller angst (behandlingstiltak).

Kunnskapssenteret har samlet systematiske oversikter om effekt av psykososiale tiltak for forebygging og behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og unge. Oppsummeringen er gjort på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i forbindelse med at det utarbeides nasjonale faglige retningslinjer for psykososiale tiltak for barnevernsbarn og -ungdom. Rapporten inkluderte ni systematiske oversikter.

Forskningen viser at:

  • Det er usikkert om psykososiale tiltak har effekt når de brukes forebyggende, fordi kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt.

  • Kognitiv atferdsterapi på barn med angstdiagnose gir trolig færre symptomer på angst, depresjon og post-traumatisk stresslidelse. Dokumentasjonen er av moderat kvalitet.

  • Kognitiv atferdsterapi reduserer muligens alvorlighetsgraden på symptomer på tvangslidelser og øker muligens tilfriskning etter behandling. Dokumentasjonen er av lav kvalitet.

  • Kognitiv atferdsterapi i kombinasjon med antidepressiva sammenlignet med antidepressiva alene, har muligens ingen eller liten effekt på funksjonsnivå, depressive symptomer og selvmordstanker hos barn med depresjon. Barn med tvangslidelser blir muligens noe bedre. Dokumentasjonen er av lav kvalitet.

  • Psykologiske/pedagogiske tiltak gir muligens færre symptomer på depresjon tre til ni måneder etter behandling, sammenlignet med ingen behandling. Tiltakene har muligens ingen effekt sammenlignet med placebo.  Dokumentasjonen er av lav kvalitet.

Det er vanskelig å konkludere i forhold til effekt av de inkluderte tiltakene siden mesteparten av kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være av lav eller svært lav kvalitet.

 

Les rapporten >> Effekt av psykososiale tiltak for forebygging og behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og ungdommer

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)