Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Eldre med skadelige rusmiddelvaner – muligheter og utfordringer

14.12.2015 | KoRus-Midt (2015)

Denne rapporten beskriver et samarbeid mellom sju kommuner i Møre og Romsdal, Kompetansesenter rus Midt-Norge og Fylkesmannen (2015)

Samarbeidet har gått over flere år i form av to kommunenettverk.

Ved oppstart hadde prosjektet en visjon om at alle som arbeider med eldre i kommunen, skal ha kompetanse til å håndtere eldre med skadelige rusvaner på faglig forsvarlige måter. Det skal også bli en naturlig del av kommunens folkehelsearbeid, og ikke gjøres til en særomsorg eller spesialitet. Det er ikke sikkert at en trenger så mange nye tiltak eller økte ressurser for dette arbeidet. Prosjektgruppa satte opp følgende målsettinger:

  • At tema skal settes på dagsorden i kommunene som deltar.
  • At det blir sett på som en naturlig del av det tverrfaglige folkehelsearbeidet.
  • At aktuelle medarbeidere i kommunen skal få økt kompetanse om eldre og rus, gjennom undervisning og refleksjon over egen praksis.
  • At medarbeidere skal få trening i å snakke med den det gjelder om dette tema, ved hjelp av enkle samtaleverktøy (eks. Alkohol-Audit).
  • At pårørendes behov gis oppmerksomhet.

Tema eldre og rus har fått mer fokus de siste årene. Det har likevel vært vanskelig å rekruttere kommuner til å jobbe med dette tema. Mange tenker nok fortsatt kun ungdom når det gjelder rusforebygging og tidlig innsats. Kartleggingsverktøy som AUDIT og AUDIT-C er lite kjent i kommunenes hjemmetjeneste. Det er fortsatt tabubelagt å snakke med eldre personer om deres alkoholvaner, og «den nødvendige samtalen» sitter langt inne.

Pårørende er en viktig ressurs for mange mennesker med rusmiddelutfordringer. I dette prosjektet har vi hatt fokus på at dette kan være en krevende livssituasjon, og at pårørende kan ha behov for hjelp og støtte.

Det virker som hjemmetjenestene i liten grad blir inkludert i kommunenes kartlegging av tjenestemottakere med kartleggingsverktøyet BrukerPlan. Da kan en stille spørsmål om kartleggingen av tjenestemottakere gir et riktig bilde av kommunens samlede utfordringer på rusmiddelområdet.

Kommunenes evalueringer etter gjennomført 1–2 års innsats på dette tema er positive, og det er spesielt tverrfagligheten som blir trukket fram som det mest positive, og som hjalp til med å nå målene.

Les rapporten >> Eldre med skadelige rusmiddelvaner – muligheter og utfordringer

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)