Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Elevundersøkelsen 2014 – hovedrapporten

26.08.2015 | Rapport fra NTNU Samfunnsforskning (2015)

Denne rapporten er den årlige hovedrapporten hvor resultatene fra Elevundersøkelsen blir analysert inngående.

Problemstillingene i hovedrapporten kan variere fra år til år. For Elevundersøkelsen 2014 er det et spesielt fokus på sammenhenger mellom skolenes arbeid med grunnleggende ferdigheter og elevenes læringsmiljø. Den kvantitative analysen viser at dersom elevene oppfatter at skolene arbeider med grunnleggende ferdigheter, har dette en positiv sammenheng med læringskultur og opplevelsen av relevans. Dette henger igjen sammen med elevenes motivasjon, innsats i skolearbeidet og opplevelse av mestring. I rapporten brukes også kvalitative casestudier til å belyse sammenhenger mellom grunnleggende ferdigheter og læringsmiljø. Verken det kvantitative eller det kvalitative datamaterialet gir grunnlag for å si noe om årsakssammenhenger.

I et av kapitelene i rapporten ser forskerne nærmere på mobbing og krenkelser på skolenivå og utvikling over tid. Analysen, som er avgrenset til 7. trinn og 10. trinn, viser blant annet at på 18,6 prosent av skolene har ingen av elevene rapportert om mobbing. Det er en økning fra 16 prosent i 2013. Mobbetallene var stabile fra 2007 til 2012, før en markant nedgang i 2013 fra 6,8 til 4,2 prosent. I 2014 er andelen ytterligere redusert til 3,9 prosent. Elevundersøkelsen 2014 var andre gang elevene svarte på seks spørsmål om ulike former for krenkelser. 15,1 prosent svarer at de har opplevd en eller flere typer krenkelser to til tre ganger i måneden eller mer. Det er en nedgang på seks prosentpoeng siden 2013.

Hvilke bakgrunnsfaktorer har betydning for elevenes opplevelse av læringsmiljøet?  Bakgrunnsfaktorene forskerne har sett på er kjønn, andelen minoritetsspråklige elever, trinn, skoleslag, skolens årsverk, antall elever på skolen, studieretning og skolens geografiske beliggenhet. Med unntak av trinn og til dels kjønn, har bakgrunnsfaktorene liten eller ingen innvirkning på hvordan elevene har svart på de ulike læringsmiljøindeksene.

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.

Les >> Elevundersøkelsen 2014 – hovedrapporten

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)