Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Erfaringer med BTI i åtte nøkkelkommuner

02.08.2016 | KoRus-Sør (2016)

Denne rapporten tar for seg erfaringene med BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats) som er testet ut i åtte nøkkelkommuner. Modellen har som formål å fremme kommunenes arbeid med tidlig innsats overfor barn og unge, samordne kommunale tjenester og involvere foreldre i bekymringsfulle saker med barn og unge.

Arbeidet startet i åtte kommuner som hadde sagt seg villig til å være det Helsedirektoratet kaller nøkkelkommuner. BTI-modellen er opprinnelig fra Danmark, og pilotkommunene har oversatt og tilpasset den danske versjonen. Med tanke på å lansere modellen nasjonalt, tok Helsedirektoratet initiativ til å utarbeide en rapport basert på erfaringene fra nøkkelkommunene. 

KoRus - Sør fikk dette oppdraget og den foreliggende rapporten er resultatet. På bakgrunn av erfaringene som er nedtegnet i rapporten, utarbeides det nå et veiledningsmateriell for kommuner som vil ta i bruk BTI-modellen.

I følge rapporten finnes det ikke empirisk grunnlag til å gi et godt svar på om modellen bidrar til å fremme tidlig innsats og bedre koordinering. De har likevel drøftet spørsmålet ved å sammenligne modellens innhold med anbefalingene i to rapporter fra henholdsvis NIBR (Helgesen 2014) og Møreforskning (Kaurstad m.fl. 2015). Begge rapportene peker på faktorer som fremmer samordning av kommunale tjenester.

I rapporten kommer det frem at de åtte nøkkelkommunene både har utviklet en BTI-modell og startet implementeringsarbeidet. Det innebærer også at en stor del av medarbeiderne i kommunen har fått kunnskap om modellen, og startet arbeidet med å benytte den i praksis. Kommunene har likevel ikke implementert modellen slik at den er fullt operativ i alle aktuelle tjenester. Et sentralt spørsmål blir da hva som har bidratt til å fremme implementeringen, og tilsvarende hva som har hemmet den. Rapporten beskriver tre innfallsvinkler: måten utviklingsarbeidet er organisert på, måten BTI-modellen er utviklet og hvordan implementeringsprosessen har foregått.

Det konkluderes med at BTI er velegnet for samarbeid på tvers av faggrupper og sektorer. Erfaringene fra Danmark er at aktørene får bedre og gjensidig oversikt og forståelse for hverandres oppgaver. Innsats og ansvar koordineres bedre slik at brukerne opplever at oppfølgingen er mer helhetlig og mer sammenhengende.

 

Les rapporten >> Erfaringer med BTI i åtte nøkkelkommuner

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)