Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Europeisk narkotikarapport 2017

13.06.2017 | EMCDDA

Intensjonen med rapporten er å gi en overordnet oversikt og analyse av trender og utviklinger på rusmiddelfeltet, slik at det kan være til nytte som verktøy for europeiske og nasjonale beslutningstakere som ønsker å basere sine strategier og intervensjoner på den nyeste kunnskapen.

Denne rapporten er basert på informasjon EMCDDA har mottatt gjennom nasjonale rapportpakker fra EUs medlemsstater, Tyrkia og Norge. Folkehelseinstituttet er norsk kontaktpunkt for EMCDDA og bidrar med data og informasjon om narkotikasituasjonen i Norge. De statistiske dataene som presenteres, gjelder for 2015 (eventuelt siste år med tilgjengelige data). For første gang er hovedrapporten supplert med 30 nasjonale narkotikarapporter med en oversikt over narkotikasituasjonen i det enkelte land. 

Kort oppsummert kan man si at narkotikaproblemet fortsatt er en betydelig utfordring for landene i Europa. Over 93 millioner europeere har prøvd illegale rusmidler.

Årets rapport setter søkelyset på en del potensielt bekymringsfulle endringer i markedet for illegale opioider, en stoffgruppe som er forbundet med høy sykelighet og dødelighet i Europa. Datagrunnlaget viser en generell økning i opioidrelaterte overdosedødsfall, for tredje året på rad. Det er anslått at Europa hadde til sammen 8441 overdosedødsfall i 2015, hovedsak relatert til heroin og andre opioider, som er en økning på ca seks prosent siden 2014. Blant tiltakene for å forebygge overdoser i Europa nevnes brukerrom/sprøyterom med tilsyn, og tilbud om nalokson til hjemmebruk (brukes som motgift ved opioidoverdose) til opioidbrukere, deres omgangskrets og familier. Brukerrom/sprøyterom er nå tilgjengelig i seks EU-land i tillegg til Norge.

Stadig flere land rapporterer om problemer knyttet til substitusjonsmedikamenter ved opioidavhengighet og nye syntetiske opioider. Mellom 2009 og 2016 ble det påvist 25 svært sterke syntetiske opioider i Europa. Det trengs kun små mengder av disse stoffene for å produsere mange tusen doser, og dette utgjør en økende helsetrussel.

De siste årene har det vært en kraftig fremvekst av nye psykoaktive stoffer.  Disse stoffene omfatter et bredt spekter av syntetiske stoffer, som cannabinoider, katinoner, opioider og benzodiazepiner, og omfattes ikke av det internasjonale narkotikakontrollsystemet. I 2016 ble 66 nye stoffer registrert. Selv om dette tallet er lavere enn i 2015, da hele 98 nye stoffer ble meldt, er det samlede antall stoffer som er tilgjengelig fortsatt høyt. I slutten av 2016 overvåket EMCDDA over 620 nye psykoaktive stoffer (mot ca. 350 i 2013).

Nedgangen i antall nye stoffer kan ha sammenheng med flere ulike tiltak som er iverksatt. Ny lovgivning i en del medlemsstater, kontrolltiltak og rettshåndhevingsorganenes innsats i Kina mot laboratorier for produksjon av nye stoffer, og tiltak rettet mot fysiske utsalgssteder kan ha hatt effekt. Salget av disse stoffene foregår nå mer under jorden og at transaksjonene flytter seg over til nettet eller til det illegale narkotikamarkedet, og den senere tid har man sett fremveksten av svært sterke stoffer, som har vært knyttet til dødsfall og alvorlige forgiftninger.

I sin årlige oversikt ser byrået også nærmere på tegn som tyder på økt tilgjengelighet av kokain, utviklingen innen cannabispolitikken og rusmiddelbruk blant skoleungdom. Ettersom narkotikaproblemene i Europa i stadig større grad påvirkes av utviklingen internasjonalt, er analysen satt i en bredere global kontekst. Dette kan du lese mer om på egen nyhetssak på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider.

Gå til nettsiden til EMCDDA for full oversikt over narkotikasituasjonen i Europa

Du kan lese den norske oppsummeringen av rapporten HER

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)