Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Europeisk narkotikarapport 2018

16.07.2018 | EUs narkotikabyrå (EMCDDA)

I sin årlige oversikt ser EUs narkotikabyrå blant annet på utfordringer knyttet til økt kokaintilgang, tilgjengeligheten til nye syntetiske opioider (spesielt svært sterke fentanylderivater) og problemer knyttet til bruk av syntetiske cannabinoider i marginaliserte grupper (inkludert fengselsbefolkningen).

Rapporten gir også et forvarsel om nye narkotikatrender, bidrar til å fastslå hva som bør prioriteres for strategisk planlegging både nasjonalt og lokalt, og gjør det mulig å lage sammenligninger mellom land ved hjelp av trenddata.

I år er rapporten ledsaget på nett av 30 nasjonale narkotikarapporter og ressurser med fullstendige datasett og grafikk, som gir en oversikt over hvert enkelt land. Folkehelseinstituttet har bidratt med data og informasjon om narkotikasituasjonen i Norge.

I år ser vi tegn på at det forekommer økt produksjon i Europa, nærmere brukermarkedene, av mange ulike stoffer. Teknologiske framskritt legger til rette for denne utviklingen og setter europeiske narkotikaprodusenter og brukere i kontakt med globale markeder ved hjelp av både det synlige og det mørke nettet. Vi registrerer også at økningen i kokainproduksjon i Sør-Amerika nå påvirker markedet i Europa, noe som medfører økt risiko for helseproblemer for brukerne og mer komplekse utfordringer for rettshåndhevelsen ettersom smuglerne endrer på og bytter mellom forsyningsruter.

Stadig tydeligere tegn på økt tilgjengelighet og bruk av crack i Europa gir også grunn til bekymring og må overvåkes. Nye psykoaktive stoffer på narkotikamarkedene i Europa utgjør fortsatt et folkehelseproblem og utfordrer politikerne. Nyere EU-regelverk har forbedret informasjonsutvekslingen om de nye stoffene som dukker opp på markedet og redusert tiden det tar før disse stoffene blir risikovurdert og underlagt kontroll i hele Europa. Svært sterke syntetiske opioider og cannabinoider skaper problemer i mange miljøer, og når det gjelder fentanylderivater, setter de narkotikabrukerne og personell i førstelinjen i større fare. Prioritering av denne utfordringen har fornyet fokuset på rollen til opioidmotgiften nalokson når det gjelder strategier for tiltak ved overdose og hvor tilgjengelig den er for brukerne.

EMCDDA mener at trusselen narkotika utgjør mot offentlig helse og sikkerhet i Europa, fortsatt krever en tverrfaglig innsats på høyt nivå. Den nye handlingsplanen for EU som ble vedtatt i 2017, skisserer rammene for et nødvendig europeisk samarbeid.

 

Teksten er i hovedsak hentet fra forordet i den norske versjonen av rapporten, samt fra nyhetssak fra fhi.no.

En utfyllende rapport og informasjonsside finnes på emcdda.eur.eu  

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)