Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Europeisk narkotikarapport 2020

08.12.2020 | EMCDDA

Rapporten om trender og utvikling i narkotikasituasjonen i Europa publiseres en gang i året av European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).  2020-rapportens viktigste bekymringer dreier seg om høy tilgjengelighet av alle narkotikatyper, narkotikaproduksjon i Europa og høypotente stoffer. Hasj og marihuana inneholder gjennomsnittlig omtrent dobbelt så mye THC som de gjorde for et tiår siden.  Blant nye utviklingstrekk framhever rapporten økt produksjon av syntetiske rusmidler og nye syntetiske opioider og ecstasytabletter med høye nivåer av MDMA. Det utgjør en betydelig helserisiko for brukerne, og understreker behovet for tiltak som håndterer skader knyttet til rekreasjonsbruk av narkotika. Økende kompleksitet i narkotikamarkedet representerer også regulatoriske utfordringer.

Rapporten forteller også om økende beslag av store mengder kokain, hasj og stadig mer heroin som transporteres sjøveien. Kokain spiller en stadig større rolle i Europas narkotikaproblem. Renheten på kokain har økt, og kokainbeslagene er de høyeste som noen gang er registrert. Det samme gjelder for heroin, der beslagene nesten doblet seg mellom 2017 og 2018. Etablerte og nye rusmidler blir fortsatt produsert i Europa for lokale og globale markeder. Det oppdages stadig flere laboratorier og produksjonssteder, og det er større variasjon i anvendte kjemikalier. Den økte produksjonen av syntetiske rusmidler i Europa framgår av den løpende tilgjengeligheten av tabletter med høyt MDMA-innhold og pulver med høy renhet.

Narkotikaoverdoser forekommer oftere enn før blant de noe eldre. Mellom 2012 og 2018 økte antallet overdoser blant dem som er 50 år og eldre med 75 %. Det anslås at 8 300 overdosedødsfall inntraff i EU i 2018. Overdosedødsfall som omfatter opioider, kan forebygges gjennom rask tilførsel av nalokson.

Rapporten tar også opp konsekvensene av covid-19 for narkotikabruk og narkotikamarkedet, og hvilke langsiktige ringvirkninger pandemien kan få for Europas rusmiddeltjenester, politi og tollvesen. Under nedstengingen av samfunnet er det utviklet nye og innovative narkotikadistribusjonsmodeller. Mange rusmiddeltjenester ble tvunget til å stenge ned eller begrense tilbudet i den tidlige perioden med nedstenging av samfunnet. De klarte likevel å tilpasse og fornye seg, og gi rask tilgang til behandling og annen hjelp. Den første virkningen av krisen på narkotikabruken var blandet. Blant annet var det tegn på fallende interesse for stoffer som vanligvis brukes i sosiale sammenhenger (f.eks. MDMA, kokain), men åpenbar økt bruk av andre stoffer i noen grupper (f.eks. cannabis, nye benzodiazepiner). I begynnelsen ble forsyningen til lokale narkotikamarkeder forstyrret, noe som førte til mangel og høyere priser. Rapporten viser også hvordan organiserte kriminelle grupper tilpasset seg raskt, særlig på detaljnivå. Da restriksjoner for bevegelsesfrihet påvirket gatehandelen av illegale rusmidler, vendte forbrukere og tilbydere seg til markeder på det mørke nettet, sosiale medier og pakke- og hjemleveringstjenester. Samtidig har pandemien hatt økonomiske virkninger på sårbare lokalsamfunn. Det vil øke utfordringene som en rikelig narkotikaforsyning allerede utgjør.

 

En norsk versjon av rapportens hovedpunkter er tilgjengelig >> HER

Du finner mer informasjon på hjemmesiden til >> EMCDDA

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)