Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Evaluering av Modellkommuneforsøket. Sluttrapport 2015

31.03.2015 | Deloittes på oppdrag av Bufetat (2015)

Bakgrunnen for forsøket er Regjeringens satsing på barn av psykisk syke, barn av foreldre som misbruker rusmidler, og målsettingen om at de skal få «tidlig hjelp og systematisk, langsiktig oppfølging, tilpasset den situasjonen de lever i».

Målgruppen for arbeidet i Modellkommuneforsøket er barn av psykisk syke og/eller barn av foreldre som misbruker rusmidler i aldersgruppen 0 – 6 år. Modellkommunene har hatt som oppdrag å utvikle gode modeller for tidlig intervensjon og helhetlig, systematisk oppfølging av barn av psykisk syke og/eller barn med foreldre som misbruker rusmidler – fra graviditet til skolealder. Satsingsperioden for Modellkommuneforsøket har vært fra 2007- 2014.

Evalueringen av Modellkommuneforsøket har vært basert på en kombinasjon av dokumentstudier, intervju og spørreskjemaundersøkelser. Deloittes mandat har vært å kartlegge og evaluere aktivitet og identifisere suksessfaktorer i modellkommuneforsøket i henhold til forsøkets formål, samt å sammenstille datamaterialet til en oppsummering av gode modeller for langsiktig, helhetlig og systematisk oppfølging av barn i målgruppen. Det har ikke vært innenfor mandatet til evalueringen å gå i dybden på effekter og virkninger av forsøket for målgruppen.

 

Evaluering av Modellkommuneforsøket. Sluttrapport 2015

 

 

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)