Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Evaluering av Radius- et aktivitets- og mestringsprosjekt

22.11.2018 | KoRus-Oslo

Radius er et nytt og alternativt tilbud fra Uteseksjonen til unge voksne i alderen 18-25 år med rus- og psykiatriutfordringer. Gjennom Radius får ungdommene delta på individuelt tilpassede aktiviteter, veiledet av mentorer som har faglig tyngde innen aktivitetene. Ungdommene medvirker aktivt både i valg av aktivitet og mentor, for å sikre best mulig tilretteleggelse. Det stilles ikke krav til rusfrihet for å delta på Radius, men flere av aktivitetene fordrer nykterhet.

Åtte ungdommer ble intervjuet i løpet av en periode på fire uker. Intervjuene fant sted på et samtalerom i Uteseksjonens lokaler, med en gjennomsnittsvarighet på 45 minutter. Evalueringen baserer seg på ungdommenes egenrapporterte opplevelse av deltakelsen i Radius. Ettersom ungdommenes opplevelse definerer måloppnåelsen, er det også i all hovedsak deres egne ord som gjengis og vektlegges i evalueringen.

Hver ungdoms konkrete aktivitet er igangsatt, og følgende delmål oppleves av ungdommen som oppnådd:

  • Økt mestringsopplevelse via nye ferdigheter.
  • Økt mestring av kommunikasjon rundt konstruktivt tema (aktiviteten) og via dette økt sosial kompetanse overfor mennesker i rusfrie miljøer.  
  • Rusfri sosial relasjon med mentor og nettverk.
  • Ny positiv identitet.
  • Mindre rusbruk.
  • Bedret psykisk helse.
  • Bedret livskvalitet.

Oppsummering av intervjuene viser at Radius fyller deltakernes hverdag med noe betydningsfullt. Aktiviteten gir en pause fra den utenforskap og smerte mange av ungdommene bærer med seg. Den fungerer som en arena for øvelse og mestring på sosiale og andre funksjonsområder. Det gir deltakerne noe å glede seg til og motiverer til rusfrihet. Slik sett er Radius en plattform for positiv endring. Prosjektet vurderes som et effektivt tilskudd i arbeidet med å gi ungdom i alderen 18-25 år med rus- og psykiatriutfordringer konstruktiv bistand over i rusfri aktivitet/miljø.

Intervjuene har muliggjort identifisering av enkelte faktorer som har vært av særlig betydning for prosjektets måloppnåelse: brukermedvirkning, nye sjanser ved feiling, stabilitet og trygge rammer, samt omsorg, engasjement og ubetinget positiv aksept.

Fire fremtidsønsker/forbedringsområder kunne identifiseres basert på ungdommenes tilbakemeldinger. De to første handler om økt kapasitet og synlighet. Mange har behov, men får ikke tilbud. Tilbudet er også ukjent for mange med behov. Det kom frem ønske om valgfrie samlinger, hvor ungdommene som deltar på Radius kan sosialisere og utveksle erfaringer med hverandre. Det fjerde forbedringsområdet handlet om de tilfellene hvor man opplever sosial distanse fra andre deltakere på aktiviteten. På grunn av alder, livssituasjon, interesser, etc.er det ønskelig med en tilleggsaktivitet med fokus på sosialt samvær med mennesker man enklere kan relatere til.

Teksten er i hovedsak hentet direkte fra rapporten Evaluering av RADIUS et aktivitets- og mestringsprosjekt.

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)