Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Flinkiser og «dropouts». Erfaringer med ungdom på frivillig ruskontrakt

29.07.2015 | Rapport fra KoRus-Øst og KoRus-Oslo (2015)

Denne rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av frivillig ruskontrakt for ungdom mellom 13–18 år i bydeler i Oslo og i kommuner i Follo politidistrikt.

Ruskontrakter er et tilbud til ungdom som blir tatt for brudd på narkotikalovgivningen. Blir man tatt for brudd på narkotikalovgivningen og inngår en ruskontrakt, må man avlegge jevnlige urinprøver hos kvalifisert helsepersonell. Fullfører man kontrakten, som vanligvis har en varighet på seks til tolv måneder, får man påtaleunnlatelse. Det vil i praksis si at man slipper straff. Man blir også fulgt opp gjennom samtaler.

Frivillig ruskontrakt, eller frivillig rusmiddelkontroll, blir først og fremst omtalt som et forebyggende tiltak, og er et tiltak som settes i verk for å forebygge rusbruk i en målgruppe. Frivillig ruskontrakt er en formalisert avtale som blir inngått mellom en klient og hjelpeapparat om at man skal teste urinen jevnlig for å avkrefte eller bekrefte klientens bruk av rusmidler.

I denne kartleggingen er det først og fremst organisering, praktisering og omfang av frivillig ruskontrakt som har vært i fokus. Lien og Larsen har gjennomført en spørreundersøkelse, og intervjuet en rekke aktører for å finne ut mer om utbredelse av tiltaket og hvilke erfaringer praksisfeltet har med frivillig ruskontrakt. Undersøkelsen er praksisnær, og hensikten har vært å løfte frem praksisfeltets erfaringer og synliggjøre eventuelle utfordringer og løsninger.

Undersøkelsen viser at frivillig ruskontrakt er et tiltak hvor det er mange ulike meninger som rår. Rapporten trekker frem både ulike praksiser og flere stemmer fra diskusjonene om arbeidet med ruskontrakt. Selv om det kommer frem mange positive erfaringer og fortellinger om godt samarbeid fra fagfeltet, viser studien at det også kan være manglende systematikk i kontraktene.

Forfatterne konkluderer med at kartleggingen aktualiserer en rekke problemstillinger, og de har valgt ut fire temaer som går igjen i spørreundersøkelsen og intervjuene; selve gjennomføring av testene, tiltakets målgruppe, juridiske og etiske utfordringer og økonomi. «Det er fortsatt mer å undersøke for å kunne heve kvaliteten i arbeidet med ruskontrakt. Vi ser også et behov for en mer systematisk kunnskapsoppsummering og forskning på ungdommers egne erfaringer».

 

Les rapporten >> Flinkiser og «dropouts». Erfaringer med ungdom på frivillig ruskontrakt

Brukerundersøkelse forebygging.no/tidlig innsats
(tar under 1 min)